لحظه  بروز رسانی 
گلبهــــار
آروم و عادیآروم و عادی
گلبهــــار

محبوب من، از دوست داشتنم می ترسد. از داشتنم

محبوب من،
از دوست داشتنم می ترسد...
از داشتنم می ترسد...
از نداشتنم هم می ترسد...
با اینهمه اما،
مبادا گمان کنید مرد شجاعی نیست!
وطنش اگر بودم،
بخاطر من می جنگید ...


مشاهده همه ی 2 نظر
گلبهــــار
آروم و عادیآروم و عادی
گلبهــــار

صبر کن عشق زمين گير شود بعد برو يا دل

صبر کن عشق زمين گير شود بعد برو
يا دل از ديدن تو سير شود بعد برو

صبر کن مهر کمي پير شود بعد برو
يا دل از مهر تو لبريز شود بعد برو

يک نفر حسرت ديدار تو بر دل دارد
چهره بگشاي دلي سير شود بعد برو

يک دمي بر دل مشتاق نظر کن که دگر
ديده از شوق گوهر خيس شود بعد برو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گلبهــــار
آروم و عادیآروم و عادی
گلبهــــار

سیه چشمی، به کار عشق استاد، به من درس محبت

سیه چشمی، به کار عشق استاد،
به من درس محبت یاد می داد!

مرا از یاد برد آخر، ولی من
بجز او، عالمی را بردم از یاد!

مشیری

مشاهده همه ی 3 نظر
گلبهــــار
آروم و عادیآروم و عادی
گلبهــــار

اگر آمد بپرسد دشمن میداشتمش یا دوست چه بگویمش؟!!

اگر آمد بپرسد
دشمن میداشتمش یا دوست
چه بگویمش؟!!مشاهده همه ی 2 نظر
گلبهــــار
آروم و عادیآروم و عادی
گلبهــــار

درد بی درمان شنیدی؟ حال من یعنی همین! بی

-درد بی درمان شنیدی؟
حال من یعنی همین!
بی تو بودن،
درد دارد
می زند من را زمین..


مشاهده همه ی 2 نظر
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

چقدر خاطره نا تمام دارم من كه اسم تك

چقدر خاطره نا تمام دارم من
كه اسم تك تكشان حكمت است
و تقدیر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گلبهــــار
آروم و عادیآروم و عادی
گلبهــــار

{-w64-}{-w67-}{-w64-}


باز میشه این در

صبح میشه این شب
صبر داشته باش ...


{-w64-}{-w67-}{-w64-}

مشاهده همه ی 2 نظر
گلبهــــار
آروم و عادیآروم و عادی
گلبهــــار

دیدمت چشم تو جا در چشم های من گرفت

دیدمت چشم تو جا در چشم های من گرفت

آتشــی یک لحــظه آمد در دلـــم دامن گرفت

آنقدر بی اختیـــار این اتفــاق افتاد کـــه

این گناه تازه ی من را خدا گردن گرفت

در دلم چیزی فرو می ریزد آیا عشق نیست

این کــــه در اندام من امـــروز باریدن گرفت؟

من که هستم؟ او که نامش را نمی دانست و بعد-

رفت زیــر سایـــه ی یک "مرد" و نـــــام "زن" گرفت

روزهای تیـره و تاری کـــه با خود داشتم

با تو اکنون معنی آینده ای روشن گرفت

زنده ام تا در تنم هرم نفس های تو هست

مرگ می داند: فقـط باید تـو را از من گرفتمشاهده همه ی 2 نظر
گلبهــــار
آروم و عادیآروم و عادی
گلبهــــار

اگر اين دنيا غريبه پرور است تو آشنا بمان

اگر اين دنيا غريبه پرور است
تو آشنا بمان
تو پايِ خوبي هايت بمان
مردم حرف مي زنند
حرف باد مي شود
مي وزد در هوا
و تو را دورتر مي كند
از تمامِ كساني كه
باور
برايشان يك چهار حرفيِ نا آشناست
اگر كسي معنايِ عاشقانه هايت را نفهيمد
بر رويِ عشق خط نكش
عاشقانه هايت را محكم در آغوش بگير
و بگذار برايِ داشتنش
آغوشت را بفهمند
دنيا
خوب, بد؛ زشت؛ زيبا
فراوان دارد
تو خوب باش
تو زيبا بمان
و بگذار با ديدنت
هر رهگذرِ نااميدي
لبخند بزند
رو به آسمان نگاه كند
و زيرِ لب بگويد :
هنوز هم
عشق
پيدا مي شود

مشاهده همه ی 4 نظر