لحظه  بروز رسانی 
wolfman
بی‌حالبی‌حال
wolfman

همیشه صدایی بود که مرا آرام میکرد، دستهایی بود که دستهای

همیشه صدایی بود که مرا آرام میکرد، دستهایی بود که دستهای

همیشه صدایی بود که مرا آرام میکرد، دستهایی بود که دستهای سردم را گرم میکرد

همیشه قلبی بود که مرا امیدوارم میکرد، چشمهایی بود که عاشقانه مرا نگاه میکرد

همیشه کسی بود که در کنارم قدم میزد ،احساسی بود که مرا درک میکرد

حالا من و مانده ام یک دنیای پوچ ، نه صداییست که مرا آرام کند و نه طبیبیست که مرا درمان کند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
wolfman
بی‌حالبی‌حال
wolfman

بـی تو بـی هـوا مـانـده ام بـی هـوا بـیـا.!

بـی تو بـی هـوا مـانـده ام بـی هـوا بـیـا.!

بـی تو بـی هـوا مـانـده ام
بـی هـوا بـیـا.....!

عطر سوسن
مشاهده همه ی 29 نظر
wolfman
بی‌حالبی‌حال
wolfman
بعضیا خیلی پستن

بعضیا خیلی پستن....

مشاهده همه ی 2 نظر
wolfman
بی‌حالبی‌حال
wolfman

در میانِ مردمانِ این شهرِ شلوغ حتی یک نفر تو را

در میانِ مردمانِ این شهرِ شلوغ حتی یک نفر تو را

در میانِ مردمانِ این شهرِ شلوغ حتی یک نفر تو را بفهمد کافیست!

مشاهده همه ی 5 نظر
wolfman
بی‌حالبی‌حال
wolfman

مشاهده همه ی 19 نظر
مینو
لوسلوس
مینو

اتی جونم تبریک {-49-}

Image result for ‫دلی یعنی بچت دختر باشه‬‎

مشاهده همه ی 72 نظر
ŹЁŁ₳₰
گرفتارگرفتار
ŹЁŁ₳₰

من همانم که برای دیدنِ لبخندتدنیا را قلقلک می‌دهم .بگذار جهان

من همانم که برای دیدنِ لبخندت
دنیا را قلقلک می‌دهم .
بگذار جهان به من بخندد !
تماشایِ لبخندت ، آبرویِ من است ...
آماده باشnull

مشاهده همه ی 8 نظر