لحظه  بروز رسانی 
مــــــحــــــســــن
خوشتیپخوشتیپ
مــــــحــــــســــن

داشتَم سيگار ميکِشيدَم.یہ مَردِ ميان سال اومَد سَمتَم.گُفت: پِسَرَم چِرا

99060098573319686789.jpg

داشتَم سيگار ميکِشيدَم...
یہ مَردِ ميان سال اومَد سَمتَم...
گُفت: پِسَرَم چِرا سيگار؟ مَن پِزِشکَم! سيگار عُمرِتو کَم ميُکنِه...
گُفتَم دکترے؟ بِنِويس نسخه اے بَرام...
آمپولے بَراے تَسکينِ دَردام ...
قرصی براےِ فَراموشےِ خاطِراتَم ...
شَربَتے براےِ شيرين کَردَنِ تَلخياےِ روزگارَم ...
سِرُمے براےِ راحَت خوابيدنِ شبهام...
کِرِمے براےِ زخمام...
کَپسولے براےِ دِلَتنگيم ...
وَ پَرَستارے براےِ تنهاييم ...
دُکتُر مَن مُردَم... اَز کُدوم عُمرَم ميخواد کَم بِشِه..؟
گُفت رِفيق سيگارِ اضافے دارے؟


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مــــــحــــــســــن
خوشتیپخوشتیپ
مــــــحــــــســــن

برو جلو هنوز راه بازه مرد با همه غمایی که داری

برو جلو هنوز راه بازه مرد
با همه غمایی که داری باز تو بخند
دردا روی تنم خالکوبین
نمیخوام زندگیت بشه داستان من

1379256764850080.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
مــــــحــــــســــن
خوشتیپخوشتیپ
مــــــحــــــســــن

0622f291182bf6438c10e579c66b6b47-425

مشاهده همه ی 13 نظر
مــــــحــــــســــن
خوشتیپخوشتیپ
مــــــحــــــســــن

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2015 ﻋﺎﻗـﺪ: ﺁﻳـﺎ ﻭﮐﻴﻠﻢ ﭘـﺮﻭﻓﺎﻳـﻞ ﺷﻤﺎ

1dfgww5guxwghc9fe0ah.jpg
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2015
ﻋﺎﻗـﺪ: ﺁﻳـﺎ ﻭﮐﻴﻠﻢ ﭘـﺮﻭﻓﺎﻳـﻞ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ single ﺑـﻪ married ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺩﻫـﻢ؟
ﺩﺧﺘـﺮ: ﺑﻠـﻪ
ﭘـﺴـﺮ: ﺑﻠـﻪ
.
.
ادد لیسـت : ﻻﻳﮏ ﻻﻳﮏ ... ﻻﻳﮏ ﻻﻳﮏ ... آهااااا ماشاللـه ... (◠‿◠)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید