لحظه  بروز رسانی 
داش مشتی
داش مشتی

اونی که دوسِت داره رو دور میزنی میری با اونی که

اونی که دوسِت داره رو دور میزنی میری با اونی که میپیچونت؟!

لامصّب خیلی با حالی به مولا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
داش مشتی
داش مشتی
پست شماره 315849044 از داش مشتی

..

مشاهده همه ی 7 نظر
داش مشتی
داش مشتی

دو کَس را اگر در جهان دیدمی / به گِرد سرِ

دو کَس را اگر در جهان دیدمی / به گِرد سرِ

دو کَس را اگر در جهان دیدمی / به گِرد سرِ هر دو گردیدَمی

یکـی آنکه گوید بـدِ من به مـن / یکی آنکه بینَد بدِ خویشتن

(( زنده یاد درویش مصطفی جاویدان))

مشاهده همه ی 2 نظر
داش مشتی
داش مشتی
پست شماره 315779835 از داش مشتی

..

مشاهده همه ی 1 نظر