لحظه  بروز رسانی 
داش مشتی
داش مشتی
پست شماره 315849044 از داش مشتی

..

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 7 نظر
داش مشتی
داش مشتی

دو کَس را اگر در جهان دیدمی / به گِرد سرِ

دو کَس را اگر در جهان دیدمی / به گِرد سرِ

دو کَس را اگر در جهان دیدمی / به گِرد سرِ هر دو گردیدَمی

یکـی آنکه گوید بـدِ من به مـن / یکی آنکه بینَد بدِ خویشتن

(( زنده یاد درویش مصطفی جاویدان))

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 2 نظر
داش مشتی
داش مشتی
پست شماره 315779835 از داش مشتی

..

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 1 نظر