لحظه  بروز رسانی 
بازنشر بازاش بازنشر کنن
بازنشر بازاش بازنشر کنن

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﭘﺴﺮﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ؛ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺳﺮِ ﺻﺤﺒﺘﻮ ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎﯼ ﻋﺮﻭﺱ

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﭘﺴﺮﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ؛
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺳﺮِ ﺻﺤﺒﺘﻮ ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎﯼ ﻋﺮﻭﺱ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻪ
.
.
.
.
.
.
.
.
ﮔﻔﺘﻪ:ﻫﻨﻮﺯ ﺷﯿﺮِ ﺣﻤﻮﻣﺘﻮﻥ ﭼﮑﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟:|

مشاهده همه ی 8 نظر
بازنشر بازاش بازنشر کنن
بازنشر بازاش بازنشر کنن

ﺭﻓﺘﻢ ﻣﺎﯾﻮ ﺑﺨﺮﻡ .!ﻣﯿﮕﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ . ؟ ؟ ؟

ﺭﻓﺘﻢ ﻣﺎﯾﻮ ﺑﺨﺮﻡ ...!
ﻣﯿﮕﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ... ؟ ؟ ؟ ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﮕﻪ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺩﻋﻮﺗﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ
ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺸﻢ !{-50-}

مشاهده همه ی 2 نظر
بازنشر بازاش بازنشر کنن
بازنشر بازاش بازنشر کنن

پسری که از اون سر شهر میکوبه میاد بیینتت! پسری که

پسری که از اون سر شهر میکوبه میاد بیینتت!
پسری که همه جا بدون ترس دستشو دور کمرت حلقه میکن،
پسری که وقتی ناراحتی قلقلکت میده!
پسری که موقع رانندگی دستاتو میگیره!
پسری که همیشه برات پاستیل و شکلات میخره!
پسری که موهاتو از جلو چشات کنار میزنه!
این پسر نیست!! این پدرررررسگه!!!!
انقدر که دختر بازی کرده حرفه ای شده،
لطفا اطلاع رسانی کنید آگاهی ها بره بالا{-50-}

مشاهده همه ی 3 نظر
بازنشر بازاش بازنشر کنن
بازنشر بازاش بازنشر کنن

دخترم ، خواهرمآیا ساپورتی که می پوشی، در قیامت هم تورا

دخترم ، خواهرم
آیا ساپورتی که می پوشی، در قیامت هم تورا ساپورت خواهد کرد؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
الکی مثلا من بسیجیم!
ولی شما بپوشید،ژوووووووون {-50-}

مشاهده همه ی 7 نظر
بازنشر بازاش بازنشر کنن
بازنشر بازاش بازنشر کنن

به دوست دخترم اس دادم كجايي؟ جواب داد هيچي عزيزم استخرپارتی

به دوست دخترم اس دادم كجايي؟
جواب داد هيچي عزيزم استخرپارتی رفتم جاتم خالی داریم ویسکی و خاویار میزنیم به سلامتی خودت....
.
.
.
.
.
.
.
.
از سر كوچشون رد شدم ديدم شلوار کردی پوشيده داره تو کوچشون با ننش فرش میشوره{-50-}

مشاهده همه ی 4 نظر
بازنشر بازاش بازنشر کنن
بازنشر بازاش بازنشر کنن

ﺩﺧﺘﺮی ﺍﺯ ﭘﺪﺭﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﺑﺎﺑﺎ ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ

ﺩﺧﺘﺮی ﺍﺯ ﭘﺪﺭﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﺑﺎﺑﺎ 
ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ
ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﯾﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺪﯼ ﺑﮑﻨﻪ، ﻣﻦ ﭼﯽ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ بکنم؟؟؟
ﭘﺪﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺑﯽ
ﻧﯿﺴﺖ . ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻭ نکن !!!
ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﺍﮔﻪ ﺭﻭﻡ ﻧﺸﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻢ چی؟ 
ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ﺧﺐ ﺭﻭﯼ ﯾﻪ ﺗﯿﮑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻨﻮﯾﺲ ﺑﺬﺍﺭ ﺗﻮﯼ جیبش.
ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﺪ، ﺩﺭﺟﯿﺐ ﮐﺘﺶ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺭﻭﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﺑﺎﺑﺎ سلام ﺳﯿﮕﺎﺭ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺑﯽ نیست لطفا ﺍﯾﻦ
ﮐﺎﺭ ﺭﻭ ﻧﮑﻦ !!!
ﭘﺪﺭ ﺍﺷﮏ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ
ﻭ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻮﺷﺖ
: ﺩﺧـــﺘــﺮ ﻋــﺰﻳــﺰﻡ،
ﮔــﻮﻩ ﺧــﻮﺭﯾـــﺶ ﺑـــﻪ ﺗــﻮ ﻧــﯿــﻮﻣــﺪﻩ و کــاغـــذ را در جــیـب مــانــتــویــش گــذاشــت!!! ^_^
برگرفته از کتاب داستان های ضد آموزنده:d

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
بازنشر بازاش بازنشر کنن
بازنشر بازاش بازنشر کنن

ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻧﮓ ﭘﻮﺳﺘﺸﻮﻥ ﺗﯿﺮﻩ ﺳﺖﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺩﻭﺳﺸﻮﻥ ﻧﺪﺍﺭﻩﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻧﮓ ﭘﻮﺳﺘﺸﻮﻥ ﺗﯿﺮﻩ ﺳﺖ
ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺩﻭﺳﺸﻮﻥ ﻧﺪﺍﺭﻩ
ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﺍﺯ ﺧﻠﻮﺗﺸﻮﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺰﻧﻦ
ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮﺷﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ ﻭﻟﯽ ﺧﺪﺍ ﺩﻭﺗﺎ ﺑﺎﻝ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﯾﻨﺎ ﺳﻮﺳﮑﻦ، ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎ ﺩﻣﭙﺎﯾﯽ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﻮ ﺳﺮﺷﻮﻥ !
ﺍﻟﮑﯽ ﻫﻢ ﻓﺎﺯ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺪﺍﺭﻳﻦ ﺧﻮﺷﻢ ﻧﻤﯿﺎﺩ:d

مشاهده همه ی 1 نظر
بازنشر بازاش بازنشر کنن
بازنشر بازاش بازنشر کنن

عاغا زنگ زدم دوست دخدرم دهنش پر بود!!گفتم چي داري مي

عاغا زنگ زدم دوست دخدرم دهنش پر بود!!
گفتم چي داري مي خوري عزيزم؟؟
ميگه فيله خوك با خاويار و شراب قرمز...
همون موقع مامانش صداش كرد ربابه بقيه كوكو سبزيو بزار يخچال واسه شب!!
(تازه اسمشم ساينا نبود):|

مشاهده همه ی 2 نظر