لحظه  بروز رسانی 
رهروان ولایت
رهروان ولایت
 لینک


97ff291feb42421abb9379a9f88bbd5c.jpg

اهل جهنم، گوش به فرمان نبودن و عدم تفکر و تعقل را سبب جهنمی شدن خویش معرفی می‌کنند...

ادامه را در  لینک زیر..... مطالعه کنید....

مشاهده همه ی 6 نظر
رهروان ولایت
رهروان ولایت
 لینک


79cd2074407c4276bfb19afbb8600c07.jpg


نمازش که تمام شد چادر را تا کرد و گذاشت در سجاده.موهایش را پریشان کرد ....
ادامه را در لینک زیر..... بخوانید..
https://telegram.me/hejab14/1673
کانال نشر معارف حجاب و عفاف

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رهروان ولایت
رهروان ولایت
 لینک


4a8d3c94950c4154be76cdfc49dd1af5.jpg

انسان در زندگی برای رسیدن به مقاصد خود از وسائل متعددی بهره مند می شود. از جمله ابزاری که به ظاهر انسان را به مقصدش نزدیک می کند، ولی در نهایت اثرات سوئی را در پی خواهد داشت، دروغ است.....

برای مطالعه ادامه به لینک زیر بروید...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رهروان ولایت
رهروان ولایت
 لینک


37bd1aa5ceba4aa09a65f9cd84c18fd4.jpg

یکی از مردان الهی که مسئولیت بزرگی بر عهده گرفت؛ حضرت یوسف(علیه‌السلام) بود. زندگی درس‌آموز این پیامبر الهی، که حاوی نکات بسیار مهم برای زندگی فردی و اجتماعی ماست..

ادامه را  در لینک زیر....بخوانید....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رهروان ولایت
رهروان ولایت
 لینک


a8ea60ad8e304138894a211c7912ddd4.jpg


 یکی از صفات بد انسان، ترس است که مضرات فراوانی دارد و برای بهبود این صفت، باید منشا آن را بدانیم. امام باقر(علیه السلام) می فرماید: «كسى كه در او حرص و ترس باشد ايمان ندارد.»ابن بابويه، الخصال‏،ج1، ص83.

ادامه مطلب در لینک زیر.....

مشاهده همه ی 1 نظر
رهروان ولایت
رهروان ولایت
 لینک


13f97ab699d4405b8be41b6e1b178480.jpg


خداوند مال را در دسترس بشر قرار داد ولی به آنها اجازه نداد که از بیراهه به آن برسند و لذا کسب مال حرام را نهی کرد....
ادامه ..... ▼▼▼

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رهروان ولایت
رهروان ولایت
 لینک


1ba626a6fedf4436816e2ec37da22c2e.jpg


قرآن کریم در آیات متعدد انسان‌ها را به انتخاب صحیح و با منطق امر کرده است و مومنان را از پذیرش سلطه و رفتن در زیر چتر و مسئولیت کسانی که هیچ اعتقادی به مبانی دینی ندارند باز داشته است...

ادامه در لینک زیر.... کلیک کنید....▼▼▼▼▼

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید