لحظه  بروز رسانی 
مـــجتــبی
ناراحتناراحت
مـــجتــبی

برای پیری … عصا نمی خواهم. تو را

Naghmehsara.ir (33)

برای پیری …
عصا نمی خواهم..
تو را می خواهم..

عصایم باش …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید