لحظه  بروز رسانی 
آوا
شادشاد
آوا
**

**

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آوا
شادشاد
آوا
**

**

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آوا
شادشاد
آوا
**

**

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آوا
شادشاد
آوا
**

**

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آوا
شادشاد
آوا
**

**

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 4 نظر
پریا
پریا

همه‌ی ما یک گوشه از این دنیا خاطره ای ساخته‌ایم که

همه‌ی ما یک گوشه از این دنیا خاطره ای ساخته‌ایم که

همه‌ی ما یک گوشه از این دنیا خاطره ای ساخته‌ایم که از عهده‌ی خراب کردنش بر نمی‌آییم
............

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پریا
پریا

عشق در حسرت دیدار نمیدانی چیست درد یک قلـــب گرفتار نمیدانی

عشق در حسرت دیدار نمیدانی چیست درد یک قلـــب گرفتار نمیدانی

عشق در حسرت دیدار نمیدانی چیست درد یک قلـــب گرفتار نمیدانی چیست دست از من که کشیـدی همه اینجا دیدند عاشقی را؛ تو هـم انگار نمیدانی چیست

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پریا
پریا

هیچوقت حسرت ادمایی که از درونشون خبر نداری رو نخور هر

هیچوقت حسرت ادمایی که از درونشون خبر نداری رو نخور هر

هیچوقت حسرت ادمایی که از درونشون خبر نداری رو نخور هر ادمی تو قلبش دردی داره یکی پشت بغضش پنهان میکنه یکی پشت خنده اش 💓 💓

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پریا
پریا

سخت است فراموش کنی صدایی را که هر شب بهانه ای

سخت است فراموش کنی صدایی را که هر شب بهانه ای

سخت است فراموش کنی صدایی را که هر شب بهانه ای میشد برای خوابیدنت

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید