لحظه  بروز رسانی 
llılı αŜéмῠηι ılıll
کتک خوردهکتک خورده
llılı αŜéмῠηι ılıll

تو هَمه چیزو میدونِی وَلی مثـه سَرابـ نا پَدید میشی

تو هَمه چیزو میدونِی
وَلی مثـه سَرابـ نا پَدید میشی
اما لَمس کَردَنِت نَزدیکه هیچ شَکی نَدآرم
مَثه خورشیدی که حَتما طُلوع میکُنه ...http://8pic.ir/images/89vmumzkjgtfwz0pbxtk.png

نظرات برای این پست غیر فعال است
llılı αŜéмῠηι ılıll
کتک خوردهکتک خورده
llılı αŜéмῠηι ılıll

خیلی خوشم اومَد از این جُملـهـ . . .

خیلی خوشم اومَد از این جُملـهـ
.
.
.
.
.
.
.
.
عشق مثه کشیدَن 2 سَرِ یه کِش میمونه که 2 نَفَر دارَن میکِشَنش 
اگه یکی ولِش کُنه ...
دَردِش واسه اونی میمونه کهـ ...
هَنوز اونـو سفت نگَه داشته ... خخخخخ {-29-}http://s6.picofile.com/file/8193073384/ff.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است
llılı αŜéмῠηι ılıll
کتک خوردهکتک خورده
llılı αŜéмῠηι ılıll

ببین اسکـول اونـی کهـ تو واسَش بال بال میزَنی . مَن

ببین اسکـول
اونـی کهـ تو واسَش بال بال میزَنی ...
مَن بابام پمپِ بنزین دآره
چ رَبطی داشتـ
نمیدونَم کلـا خواسَم بِگَم
به ارواح حَدِم نیستی دَر جَدَم
no pv XX
ناموسَن هولَم نکنین بَلَدم
وَلی در کل شاخَم ...
راسی یادم رفت بگم
هــــــــه {-15-}

نظرات برای این پست غیر فعال است