لحظه  بروز رسانی 
yalda
ناراحتناراحت
yalda

سلام دوستای خوبم  می خوام تو واتساپ یه گروه تشکیل بدم

سلام دوستای خوبم  می خوام تو واتساپ یه گروه تشکیل بدم اگه کسی مایل بود شمارشو بزاره .. ممنونم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
yalda
ناراحتناراحت
yalda

سلام دوستان

مشاهده همه ی 4 نظر
yalda
ناراحتناراحت
yalda

به سلامتی کسی که نمیشناستت اما نوشته های تورا میخونه

به سلامتی کسی که نمیشناستت

اما نوشته های تورا میخونه

تا از درونت باخبر بشه

و زیرش کامنت میزاره

نه واسه اینکه خوشش اومده

برا ی اینکه بهت بفهمونه تنها نیستی

پس به سلامتی تو توئی که افتخار دادی  وامدی ونظرتو نوشتی

مشاهده همه ی 35 نظر
yalda
ناراحتناراحت
yalda

گاهے برو. گاهے بمان. گاهے بخند. گاهے گریه. گاهے حرف بزن. گاهے فریاد بزن. گاهے


گاهے برو... گاهے بمان... گاهے بخند...
گاهے گریه... گاهے حرف بزن... گاهے فریاد بزن...
گاهے قدم بزن... گاهے سکوت کن... گاهے رها شو...
گاهے ببخش... گاهے یاد بگیر... گاهے سفر کن...
گاهے اعتماد کن... گاهے فراموش کن... گاهے زندگی کن...
گاهے باور کن... گاهے بزرگ باش... گاهے کوچک باش...
گاهے چتر باش... گاهے باران باش. گاهے دریا...
گاهے برکه... گاهے همه چیز... گاهے هیچ چیز...
اما همیشه  انسان باش...

مشاهده همه ی 9 نظر
yalda
ناراحتناراحت
yalda

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$_$$ $$_$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$_________________________$$
$$_______$$$$$$$$$$________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_______$$$$$$$$$$________$$
$$_________________________$$
$$_________________________$$
$$____$$$$$_______$$$$$____$$
$$__$$$$$$$$$___$$$$$$$$$__$$
$$_$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$_$$
$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$
$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$
$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$
$$______$$$$$$$$$$$$$______$$
$$________$$$$$$$$$________$$
$$_________$$$$$$$_________$$
$$__________$$$$$__________$$
$$___________$$$___________$$
$$____________$____________$$
$$_________________________$$
$$_________________________$$
$$_$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$_$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$$_______$$$$$$___$$
$$____$$$$$$_____$$$$$$____$$
$$______$$$$$$$$$$$$$______$$
$$________$$$$$$$$$________$$
$$_____ $$
$$_________________________$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

مشاهده همه ی 11 نظر
yalda
ناراحتناراحت
yalda

زمستون تن عریون باغچه چون بیابون درختا با پاهای برهنه زیر

زمستون تن عریون باغچه چون بیابون

درختا با پاهای برهنه زیر بارون


نمیدونی تو که عاشق نبودی


چه سخته مرگ گل برای گلدون

مشاهده همه ی 5 نظر
yalda
ناراحتناراحت
yalda

دلتنگ که بـــــــــــــــــاشم. ســــــاده ترین حرف ها هم. اشـــــــــکم

دلتنگ که بـــــــــــــــــاشم...ســــــاده ترین حرف ها هم...اشـــــــــکم را در می آورد...

مشاهده همه ی 3 نظر
yalda
ناراحتناراحت
yalda

گـاهـی ایـنـکـه صـبـح هـا دلـت نـمـی خـواد بـیـدار بـشـی هـمـیـشـه نـشـونـه

گـاهـی ایـنـکـه صـبـح هـا

دلـت نـمـی خـواد بـیـدار بـشـی

هـمـیـشـه نـشـونـه ی تـنـبـلـی نـیـسـت !

خسته ای از زنـدگـی …!

نـمـی خـوای قـبـول کـنـی کـه یـک روزِ دیـگـه شـروع شـده

مشاهده همه ی 6 نظر
yalda
ناراحتناراحت
yalda

آهسته ، قلبم بدجور شکسته دوباره آمده ای که چه

آهسته ، قلبم بدجور شکسته
دوباره آمده ای که چه بگویی به این دل خسته
آمده ای دوباره بشکنی قلبم را ،
یا باز هم به بازی بگیری این دل تنهایم را …

مشاهده همه ی 4 نظر
yalda
ناراحتناراحت
yalda

عادت کرده ام کوتاه بنویسم کوتاه بخونم کوتاه

عادت کرده ام
کوتاه بنویسم
کوتاه بخونم
کوتاه حرف بزنم
کوتاه نفس بکشم
تازگی ها
دارم عادت می کنم
کوتاه زندگی می کنم
یا شاید
کوتاه بمیرم
نمی دانم
فقط عادت …

مشاهده همه ی 2 نظر