بروز رسانی 
knaan
گرفتارگرفتار
knaan

یه بغض شکسته رفیق گلوم شد تو بارون که رفتی

یه بغض شکسته رفیق گلوم شد تو بارون که رفتی
بارون

یه بغض شکسته رفیق گلوم شد
تو بارون که رفتی دل باغچه پژمرد
تمام وجودم توی آینه خط خورد
هنوز وقتی بارون تو کوچه می باره
دلم غصه داره دلم بی قراره
نه شب عاشقانه است نه رویا قشنگه
دلم بی تو خونه دلم بی تو تنگه
یه شب زیر بارون که چشمم به راهه
می بینم که کوچه پر نور ماهه
تو ماه منی که تو بارون رسیدی
امید منی تو شب نا امیدی
تو بارون که رفتی شبم زیر و رو شد
یه بغض شکسته رفیق گلوم شد
تو بارون که رفتی دل باغچه پژمرد
تمام وجودم توی آینه خط خورد
هنوز وقتی بارون تو کوچه می باره
دلم غصه داره دلم بی قراره
نه شب عاشقانه است نه رویا قشنگه
دلم بی تو خونه دلم بی تو تنگه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
آروم و عادیآروم و عادی
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)

ملا نصرالدین تو محرم سیگار میکشید و مشروب میخورد

ملا نصرالدین تو محرم سیگار میکشید و مشروب میخورد


بهش میگن: نخور گناه دارهمیگه: من عین شما نمی تونم بیخیال باشم ... اعصابم از دست یزید داغونه !!😊😉

مشاهده همه ی 43 نظر
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
آروم و عادیآروم و عادی
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)

صادق هدایت از سیزده دردِ مشترکِ ایرانیان چنین می‌نویسد :

صادق هدایت از سیزده دردِ مشترکِ ایرانیان چنین می‌نویسد :

صادق هدایت از سیزده دردِ مشترکِ ایرانیان چنین می‌نویسد :

۱. اکثر ما ایرانی‌ها تخیل را به تفکر ترجیح می‌دهیم.
۲. منافعِ شخصی را به منافعِ ملی ترجیح می‌دهیم.

۳. با طناب مفت حاضریم خود را دار بزنیم.
۴. به بدبینی بیش از خوش‌بینی تمایل داریم.

۵. نواقص را می‌بینیم؛ اما در رفعِ آن‌ها اقدام نمی‌کنیم.
۶. در هر کاری اظهار فضل می‌کنیم و از گفتنِ " نمی‌دانم" شرم داریم.

۷. کلمه "من" را بیش از "ما" به‌کار می‌بریم.
۸.مهارت را به دانش ترجیح می‌دهیم.

۹. بیشتر در گذشته به‌سر می‌بریم
۱۰. از دوراندیشی و برنامه‌ریزی عاجزیم

۱۱. عقب‌افتادگی‌مان را به گردنِ دیگران و توطئه دشمن می‌اندازیم.
۱۲. دائماً دیگران را نصیحت می‌کنیم اما خودمان عمل نمی‌کنیم.

۱۳. همیشه آخرین تصمیم را در دقیقه آخر می‌گیریم..

مشاهده همه ی 2 نظر
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
آروم و عادیآروم و عادی
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)

🌸سلام به روز و زندگی ☘سلام به دلهای پاک

🌸سلام به روز و زندگی ☘سلام به دلهای پاک

🌸سلام به روز و زندگی
☘سلام به دلهای پاک
🌸سلام به چهره های خندان
☘روز خوشگلتون
🌸پراز لبخند شیرین
☘امیدوارم سبد امروزتان
🌸پر باشه از مهربانی ،
☘عشق و محبت

🌷آدینه‌تــون گــلـبــارون دوستان🌷

مشاهده همه ی 4 نظر
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
آروم و عادیآروم و عادی
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)

خانمه پشت فرمون بود چراغ سبز شد نرفت ، زرد شد

خانمه پشت فرمون بود چراغ سبز شد نرفت ، زرد شد نرفت ، قرمز شد نرفت....افسره رفت بغلش گفت خانم شرمنده ما همین سه رنگ و داریم....
پسندتون نشد؟😂😂😂😂

مشاهده همه ی 68 نظر
knaan
گرفتارگرفتار
knaan

می دانی یک وقت هایی باید روی یک تکه

می دانی
یک وقت هایی باید
روی یک تکه کاغذ بنویسی
تـعطیــل است
و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت
باید به خودت استراحت بدهی
دراز بکشی
دست هایت را زیر سرت بگذاری
به آسمان خیره شوی
و بی خیال ســوت بزنی
در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که
پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند
آن وقت با خودت بگویـی
بگذار منتـظـر بمانند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
knaan
گرفتارگرفتار
knaan

تمام دنیا هم که بروند تمام دنیا هم

تمام دنیا هم که بروند

تمام دنیا هم که نباشند

تمام دنیا هم که مرا نخواهند

تمام دنیا هم که آوار شود برسرم

تــــــــــــو هستی

همین برای یک عمر دلخوشی کافیست

مشاهده همه ی 4 نظر