لحظه  بروز رسانی 
behzad
خوشحالخوشحال
behzad
پست شماره 307696536 از behzad

.

مشاهده همه ی 3 نظر
behzad
خوشحالخوشحال
behzad
پست شماره 307696527 از behzad

.

مشاهده همه ی 1 نظر
behzad
خوشحالخوشحال
behzad

دخملای عزیز توجه کنن خیلی مهمه:.شمارتونا بزارینpv واسه نماز صبح بیدارتون

دخملای عزیز توجه کنن خیلی مهمه:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
شمارتونا بزارینpv واسه نماز صبح بیدارتون کنم تازشم
رمضون نزدیکه
دلم نمیاد بی سحری بمونین بی سحری روزه بگیرین خدا شاهده برا ثوابش هست
بعله ی همچین پسر دلسوزو صالحی ام من. 
تسبیح من کوووو ؟

مشاهده همه ی 19 نظر
behzad
خوشحالخوشحال
behzad

سلام به تمام اعضای گروه بخصوص اذری زبانان عزیز  بهزاد عضو

سلام به تمام اعضای گروه بخصوص اذری زبانان عزیز 

بهزاد عضو جدید

یاشاسین اذربایجانیمز..

مشاهده همه ی 8 نظر
behzad
خوشحالخوشحال
behzad
پست شماره 298509169 از behzad

{-15-}

مشاهده همه ی 4 نظر
behzad
خوشحالخوشحال
behzad
پست شماره 295251882 از behzad

{-15-}

مشاهده همه ی 2 نظر
behzad
خوشحالخوشحال
behzad

استاد شهریار وقتی معشوقه اش رو روز سیزده به در

استاد شهریار وقتی معشوقه اش رو روز سیزده به در


استاد شهریار وقتی معشوقه اش رو روز سیزده به در با همسر وبچه به بغل
میبینه... :
سر و همسر نگرفتم که گرو بود سرم
تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم
تو جگر گوشه هم از شیر بریدی و هنوز
من بیچاره همان عاشق خونین جگرم
منکه با عشق نراندم به جوانی هوسی
هوس عشق و جوانیست به پیرانه سرم
پدرت گوهر خود تا به زر و سیم فروخت
پدر عشق بسوزد که در آمد پدرم
عشق و آزادگی و حسن و جوانی و هنر
عجبا هیچ نیرزید که بی سیم و زرم
سیزده را همه عالم به در امروز از شهر
من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم
تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم
گاهی از کوچه‌ی معشوقه‌ی خود می‌گذرم
---------------
خیییییلیییی قشنگه ...

مشاهده همه ی 6 نظر
behzad
خوشحالخوشحال
behzad
یاشاسین

یاشاسین ........

مشاهده همه ی 4 نظر
behzad
خوشحالخوشحال
behzad
پست شماره 270909228 از behzad

{-15-}

مشاهده همه ی 3 نظر
behzad
خوشحالخوشحال
behzad
پست شماره 168998911 از behzad


مشاهده همه ی 9 نظر