لحظه  بروز رسانی 
yas
خوشحالخوشحال
yas

ﺧﻮﺩ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺍﻧﻘﺪ ﺗﻨﺒﻞ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻗﺎﯾﻖ ﻧﺴﺎﺧﺖ . .

ﺧﻮﺩ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺍﻧﻘﺪ ﺗﻨﺒﻞ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻗﺎﯾﻖ ﻧﺴﺎﺧﺖ
.
.
.
ﻓﻘﻂ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻗﺎﯾﻘﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ

ﺣﺴﺎﺏ ﮐﻦ ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﭼﻘﺪ ﺗﻨﺒﻠﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﻣﯿﮕﻦ

ﻗﺎﯾﻘﺖ ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ ؟

6c4c43f07f69455abb72dd7f355d79a9.jpg

مشاهده همه ی 9 نظر
yas
خوشحالخوشحال
yas

کسی طراح وب هست عایا

کسی طراح وب هست عایا

web-designer-equipment-collection_23-214

مشاهده همه ی 5 نظر
yas
خوشحالخوشحال
yas

یکی از تفکرات اخیر من اینه: انسان های زیادی با

یکی از تفکرات اخیر من اینه:
انسان های زیادی با تحصیلات دانشگاهی هستند که میلیاردرند
انسان های زیادی با تحصیلات دانشگاهی هستند که فقیرند
انسان های زیادی بدون تحصیلات دانشگاهی هستند که میلیاردرند
انسان های زیادی بدون تحصیلات دانشگاهی هستند که فقیرند

پس چیزی که مهمه و ادم هارو عوض میکنه پولدار و فقیر میکنه اسمش:
عرضهههههه میباشد.
کسی در این زمانه میتواند به پول برسد که زودتر از همه بتواند نیاز های مردم را تشخیص دهد
و همچنین کسی پولدار میشود که بعد تشخیص درست بهترین پاسخ را برای این نیاز به وجود اورد.

کپی نکنیا خودم نوشتم خخ

مشاهده همه ی 18 نظر
yas
خوشحالخوشحال
yas

ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ یکی ﺑﺎ ﺧﺪﺍ : ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺷﺪﺱ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﮔﻮﯼ

ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ یکی ﺑﺎ ﺧﺪﺍ :

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺷﺪﺱ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ
ﺑﻮﮔﻮﯼ : ﯾﺎ ﺍﯾﻬﺎ ﺍﻟﺬﯾﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ، ﭘﻮﻟﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﺨﯿﻦ؟
ﻧﻴﻤﻴﺨﻴﻦ؟ ﻫﻤﺶ ﺗﻬﺪﯾﺪ،همش استرس! ﻫﻤﺶ ﻗﻴﺮﻱ ﺩﺍﻍ ! ﻫﻤﺶ
ﺁﺗﻴﺸﻲ ﺟﻬﻨﻢ !ﭼﺪﺱ ﻋﺎﻣﻮ...!؟!؟
وخی برو شیطونا نیگا چه پیشنهادای میده؟ بیبین کارادا؟؟؟

مشاهده همه ی 17 نظر
yas
خوشحالخوشحال
yas

راس میگه خو! برو گمشو! میخامت چکار! غم خور

راس میگه خو!

برو گمشو! میخامت چکار! غم خور اضافی

منبع: age_of_loneliness

8cef732a61bb489f90068611d7202699.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر
yas
خوشحالخوشحال
yas

پاییز داره میاد ﯾﮑﻢ ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﻦ . . . .

پاییز داره میاد ﯾﮑﻢ ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﻦ ...
..
.
.
.
ﻗﯿﺎﻓﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﯾﻦ
ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻗﺪﻡ ﺑﺰﻧﯿﻦ ﻧﯿﺲ؟؟؟ ;-)
f3ac92ecdaaf4deda82371ecb6c3976e.jpg

مشاهده همه ی 10 نظر
yas
خوشحالخوشحال
yas

اینگ گرگه تو میگ میگ هست . . . یعنی

اینگ گرگه تو میگ میگ هست
.
.
.
یعنی این همه پول داشته بره توپ و تفنگ بخره
پول نداشت بره یه مرغ بخره کوفت کنه؟

.
.
.
اه
اعصابم خورد شد یه دفه یادم اومد
یعنی سرکار بودیم؟؟؟
هعععییییییی خداااا
b7313f881d5f4505b340c6863695df27.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر