لحظه  بروز رسانی 
✿ ♥✘✘کسی هک تلگرام بدون دسرسیو بلده؟لدفا بیاد پی وی♥ ❤유✿ ♥
عاشقعاشق
✿ ♥✘✘کسی هک تلگرام بدون دسرسیو بلده؟لدفا بیاد پی وی♥ ❤유✿ ♥

#مــَن‌هــَمــُونـ ــ دخـتـریم کـــِه. #دوســـْ ــ دخـتـرتـ، اصــْرٰار دٰاره بــِلٰاکــِش

#مــَن‌هــَمــُونـ ــ دخـتـریم کـــِه..

#دوســـْ ــ دخـتـرتـ، اصــْرٰار دٰاره 
بــِلٰاکــِشــ کــُنــٖی    ✘↕وقتے↕ ↩گند زدے↪ به ✔زندگــــــــــے طرف 

↙↙حداقل وقـــــت ↕رفتـــــن↕ دهنــــــــــتو ببند↘↘ 

☜نگـــــو قســـــمت نشد☞b8475fe7b808821ca9ee49d8c6076148-425❎مَڹ◀لاشی گَرے▶رو اَز تْو بِهتَر بَلَد بودم
❎مُنتِــها اِنقَـد↩وجْود↪داشتَـم ڪـِہ...
⛔☜رو تو اِمتِحاڹ نَڪُنَم☞⛔

مشاهده همه ی 7 نظر
✿ ♥✘✘کسی هک تلگرام بدون دسرسیو بلده؟لدفا بیاد پی وی♥ ❤유✿ ♥
عاشقعاشق
✿ ♥✘✘کسی هک تلگرام بدون دسرسیو بلده؟لدفا بیاد پی وی♥ ❤유✿ ♥

+مــیگَـن با ایڹ ڪارام مــیرَمـ جَــهَـنَـم.  خـــو بــه جَـهَـنَـم.⇀ مَــگِـه تـا

86fe07f4a25c506637df7705817a169c-425+مــیگَـن با ایڹ ڪارام مــیرَمـ جَــهَـنَـم.. 

خـــو بــه جَـهَـنَـم..⇀

مَــگِـه تـا الــان کُـجـا داشــتَـم زِنـدگــی مـیکــردَم 

ایڹِ جــور مـیشَـم صـــادره از 

جَـهَـنَـم ←بہ← جَـهَـنَـم!
1b077ae0a7699ce6ce1e05a8c39cb47e-4256dc90jwi6g0sativ0qwx.pngعجیبِ نـہ ؟!
غریبـ ـہ آشنـا میشـہ 
آشنـا هـا غریبـ ـہ .. اَهـ
چـالہ رو رَכ میڪنے .. یہ چـاهـِ عمیقِ بعـכ ✖ツ

مشاهده همه ی 3 نظر
✿ ♥✘✘کسی هک تلگرام بدون دسرسیو بلده؟لدفا بیاد پی وی♥ ❤유✿ ♥
عاشقعاشق
✿ ♥✘✘کسی هک تلگرام بدون دسرسیو بلده؟لدفا بیاد پی وی♥ ❤유✿ ♥

✘❂↫خْـــیـلٰى بـــــٰٓـٰٓـٓـــــَدهْ واسِٰ 【 مـَـــٰٓـٰٓـٓــــرد 】 بــــٰٓـٰٓـٓــگــَـنْ ح

205ad778f56322bed92d91639bbe76ff-425ejt0rizvhg6n2qmumvzu.png✘❂↫خْـــیـلٰى بـــــٰٓـٰٓـٓـــــَدهْ واسِٰ 【 مـَـــٰٓـٰٓـٓــــرد 】

بــــٰٓـٰٓـٓــگــَـنْ حــــٰٓـٰٓـٓـــَرفْ زَدُ

【 عـَـــٰٓـٰٓـٓــمـَـل 】نـَكــــردٰ↬❂✘

⇡هـــٰٓـٰٰٓٓـٰٓـʘ͜͡ʘــٰٓـٰٰٓٓـٰٓـــهٰ⇡هََــــــــﯽْ ﻓِــــــــﻠٰﺎﻥِــــﯽ ْ《♣》
ﻭَﻗْـــﺘِﯽْ ﺭَﻓًـﺘِـﯽْ ﺣَـﺘّـﯽْ ﻓِــﮑْﺮِ ﺑَـﺮﮔَﺸْــﺘَـﻢْ ﻧَـــﮑُـﻦْ ﺩَﺭ ﺩُﻧْــﯿٰــﺎٰﯼْ
↑ ﻣَــــــﻦْ ↓ﻫِﯿــﭻْ ﺁﺷــﻐٰﺎﻟٓـﯽْ ←ﺑـٰﺎﺯﯾـٰـﺎٰﻓـﺖْ→ ﻧَﻤﯿــﺸّﻮَد

مشاهده همه ی 1 نظر
✿ ♥✘✘کسی هک تلگرام بدون دسرسیو بلده؟لدفا بیاد پی وی♥ ❤유✿ ♥
عاشقعاشق
✿ ♥✘✘کسی هک تلگرام بدون دسرسیو بلده؟لدفا بیاد پی وی♥ ❤유✿ ♥

اِنــــــــــقـــــدے ڪہ پُشٺـــــــــــــــم حَرفہ جلـــــو روݥ آدم نیسٺـــــْـــــ هــــ

اِنــــــــــقـــــدے ڪہ پُشٺـــــــــــــــم حَرفہ

جلـــــو روݥ آدم نیسٺـــــْـــــ هـــــــــــــHEـــــــع      خُــــب ☜مَـــنْ☞ بـی اَدَبـَـــــم
نــیــســــت دُنــیــــا وَجَـــبَــــم
هــَـمِــــه دَر عـَــــــجـَـبَــــــنْ
چـِــــــرا هَــمـَــشْ رو دنده چپــم

حاجـے
مَـــن
دیـــگــہ 
خــیلـے وَقـــتـہ 
بَـــحــث 
نمــیكُــنم 
میـــخَـــنـــدَمُــ
رَد میـــشَــمﺍﺩﻋـــــʘ͜͡ʘ ـــــﺎﮮ ↘
ﺭﻓﺎﻗـــــ ʘ͜͡ʘـــــﺖ ﺭﻭ ↘
ﺍﻧـــــ ʘ͜͡ʘـــــﻘﺪﺭ ↘
ﺑﻌﻀـــــʘ͜͡ʘـــــﯿﺎ ↘
ڪـــــ ʘ͜͡ʘـــــﺮﺩﻥ ↘
ڪـــــ ʘ͜͡ʘ ـــــ ↘
ﺣﺎﻣـــــ ʘ͜͡ʘ ـــــﻠﮧ ↘
ﺷــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘ ـــِْـِِْْـِْـْـﺪه
هه هه هه
e06620b1e7d4d7f5f8cf3641480cc9d6-425

مشاهده همه ی 1 نظر
✿ ♥✘✘کسی هک تلگرام بدون دسرسیو بلده؟لدفا بیاد پی وی♥ ❤유✿ ♥
عاشقعاشق
✿ ♥✘✘کسی هک تلگرام بدون دسرسیو بلده؟لدفا بیاد پی وی♥ ❤유✿ ♥

رابـــــــــــــــــطه با بعضـــــــــــــــــیام❎ ❎بایـــــــــــــــــد باشـــــــــــــ

رابـــــــــــــــــطه با بعضـــــــــــــــــیام❎ ❎بایـــــــــــــــــد باشـــــــــــــــــه در حـــــــــــــــــده❎

❎ســَـــــــــــــــلآمْ وَسّـــــــــــــــــلآم❎

❎غـــــــــرور دیگــه خــــــز شـــده الـانــ سکــــوتــ 
مــــــــــد شــــــده❎,8cec26a06351b973dad3269d7d1d0395-4259mq9_screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5

مشاهده همه ی 2 نظر
✿ ♥✘✘کسی هک تلگرام بدون دسرسیو بلده؟لدفا بیاد پی وی♥ ❤유✿ ♥
عاشقعاشق
✿ ♥✘✘کسی هک تلگرام بدون دسرسیو بلده؟لدفا بیاد پی وی♥ ❤유✿ ♥

♔مشتی✘ مــــʘ͜͡ʘــا یــــاعلـــٰٓـٰٰٰٓٓٓـٰٰٰٰٓٓٓٓی گفــتیــــٍِـٍـٍٍـٍٍٍٍـٍــم בاנیـــٰٓـٰ

♔مشتی✘ مــــʘ͜͡ʘــا یــــاعلـــٰٓـٰٰٰٓٓٓـٰٰٰٰٓٓٓٓی گفــتیــــٍِـٍـٍٍـٍٍٍٍـٍــم

בاנیـــٰٓـٰٰٰٓٓٓـٰٰٰٰٓٓٓٓم باهـــــــٓٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓـٓٓـــٰٓـٰٓـــــات☜ دســــٌــٰٓــــت رفــــٌــٰٓــــاقـــٰٓـٰٰٰٓٓٓـٰٰٰٰٓٓٓٓت✔

خـــٰٓـٰٰٰٓٓٓـٰٰٰٰٓٓٓٓب خــــنــــجـــــــٓٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓـٓٓـــٰٓـٰٓـــــر´ خـــورבیـــٰٓـٰٰٰٓٓٓـٰٰٰٰٓٓٓٓم میــــــבونیــــــم کثیــــــف رفاقـــٰٓـٰٰٰٓٓٓـٰٰٰٰٓٓٓٓت☆

هـــــــــــْـّـّّّّّـّّّّــَِْْـْْْـِْْــّّّّّّّــّّـّّّّــّّــــــــʘ͜͡ʘــــــٰٓـٰٰٰٓٓٓـٰٰٰٰٓٓٓٓہه تـــــــٓٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓـٓٓـــٰٓـٰٓـــــا بــــٌــٰٓــــوבס هــمــــــیــــٌــٰٓــــن بــــٌــٰٓــــوבס✔ ســیـــٰٓـٰٰٰٓٓٓـٰٰٰٰٓٓٓٓاســـــــٓٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓـٓٓـــٰٓـٰٓـــــت

لاشـــــــٓٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓـٓٓـــٰٓـٰٓـــــی میپوشــــٰٓــٰٰٰٰٓٓٓٓـٰٓـٰٰٰٓٓٓـٰٰٰٰٓٓٓٓه رخــــٰٓـٰٰٰٓٓٓـٰٰٰٰٓٓٓٓت رفــــــاقـــــــــــــٍـٍـٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍٍٍـٍـٍـٍـٍـٍـــــــت1455f0c7da6da2e8dfc6e43838e0b261-425

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✿ ♥✘✘کسی هک تلگرام بدون دسرسیو بلده؟لدفا بیاد پی وی♥ ❤유✿ ♥
عاشقعاشق
✿ ♥✘✘کسی هک تلگرام بدون دسرسیو بلده؟لدفا بیاد پی وی♥ ❤유✿ ♥

✭ بــعضـے رفتــטּ ها بخـآطـر ایـטּ نیـسـتــ ✭✭ ڪـــہ ڪســے آزارتوטּ

✭ بــعضـے رفتــטּ ها بخـآطـر ایـטּ نیـسـتــ ✭
✭ ڪـــہ ڪســے آزارتوטּ בاבہ یــا رنجیـــבه ایــב ✭
✭ گــاهـے از בیــבه ها پـنهـآטּ میـشـے ✭
✭ چــوטּ معــتقـــבے فـرامــوش شـــבטּ ،
 بهــتــر از تڪــرارے شــבنـــہ . . . ! 1436540234729970_large.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
✿ ♥✘✘کسی هک تلگرام بدون دسرسیو بلده؟لدفا بیاد پی وی♥ ❤유✿ ♥
عاشقعاشق
✿ ♥✘✘کسی هک تلگرام بدون دسرسیو بلده؟لدفا بیاد پی وی♥ ❤유✿ ♥

هے ᓅـلآنی.  عآشـᓆـآنـہ هآے مَرآ بـہ ᓘــϧב نَگیر.  مـᓘـآطَب مَـᘎ. 


شکلک قلب در فیسبوکهے ᓅـلآنی... 

عآشـᓆـآنـہ هآے مَرآ بـہ ᓘــϧב نَگیر.. 

مـᓘـآطَب مَـᘎ.. 

معشـᓆϧــہ ایـωـت ڪه.. 

هَنـϧز بـہ בنیآ نیآمـבه.. 

تـــϧ ڪـہ مُــבت هآωــت برآے مـَـᘎ.. 

از בنیـآ رَᓅــتـِــہ ای.!..شکلک قلب در فیسبوک


30083428362993690247.gif

مشاهده همه ی 1 نظر
✖$farhad.______$✖
آروم و عادیآروم و عادی
✖$farhad.______$✖

تو زندگی خیلی از ما یه شبایی بوده که فقط خدا

تو زندگی خیلی از ما یه شبایی بوده که فقط خدا میدونه چطوری سر کردیم تا صبح....
حرفمو قبول داری؟


بدترین شبم دیشب بود
1394/4/11
کاری کردم که مجبور شدم یه سال بود داشتم زجر میکشیدم

و دیشب کاری کردم که فکر میکردم به نفع دو طرفه
----رفیق یه بار پیش خودت این حسو داشتم و با چشات دیدی یادته؟

thumb_arezoo764-1359829613.jpg

خداحافظ

مشاهده همه ی 1 نظر