لحظه  بروز رسانی 
y@s@m@n
خوشحالخوشحال
y@s@m@n

از دیوانه ای پرسیدند: چه كسی را بیشتر دوست داری؟ دیوانه

از دیوانه ای پرسیدند:
چه كسی را بیشتر دوست داری؟
دیوانه خندید و گفت: "دوست خوبم"...
گفتند:"دوست خوبت" كیست؟؟
گفت:"دوست خوبی "ندارم!!
خندیدند و گفتند: برای "دوست خوبت" چه كارهایی حاضری بكنی...؟
گفت:مانند عاقلان نمیشوم ، نامردی نمیكنم ، خیانت نمیكنم ، دور نمیزنم ، دروغ نمی گویم ، تنهایش نمی گذارم ، خودم را فدایش میكنم...
به او گفتند: اگر دوست خوبت تنهایت گذاشت ، بی وفایی كرد ، خیانت كرد چه...
اشك در چشمان دیوانه حلقه بست و گفت: اگر بامن اینكار رانمیكرد كه...
دیوانه نمیشدم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
y@s@m@n
خوشحالخوشحال
y@s@m@n

محسن چاووشی بعداز قطع رابطه جیبوتی آهنگ عزیزم کجایی دقیقا

محسن چاووشی بعداز قطع رابطه جیبوتیآهنگ عزیزم کجایی دقیقا کجایی را به جیبوتی تقدیم کرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
y@s@m@n
خوشحالخوشحال
y@s@m@n

رو ﭘﺸﺖ ﺑﻮﻡ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺰﺭﮔﻢ ﺩﺍﺩ

رو ﭘﺸﺖ ﺑﻮﻡ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ
ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺰﺭﮔﻢ ﺩﺍﺩ ﺯﺩ : ﺑﺴﯿﺞ ﺍﻭﻣﺪﻩ !!!
ﻫﺮﭼﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺒﻮﺩ ﺭﯾﺨﺘﻢ ﺗﻮ ﺣﯿﺎﻁ ﺧﻠﻮﺕ ﭘﺮﯾﺪﻡ ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻮﺵ؟ ﻣﯿﮕﻪ : ﺍﻭﻧﺎﻫﺎﺵ، ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﺍﻭﻣﺪﻩ !!!

کمرم هنوز رگ به رگه

مشاهده همه ی 1 نظر
y@s@m@n
خوشحالخوشحال
y@s@m@n

مـن هـمـیـنـم کـه هـسـتـم "شـاخ" نـیـسـتـم چـون "گـاو" نـیـسـتـم

مـن هـمـیـنـم کـه هـسـتـم

"شـاخ" نـیـسـتـم چـون "گـاو" نـیـسـتـم

"خـاص" نـیـسـتـم چـون "عـقـده" نـدارم

"بـالـا" نـیـسـتـم چـون "پـرچـم" نـیـسـتـم

فـقـط یـه "آدمـم" چـیـزی کـه خـیـلـیـا نـیـسـتـن...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
y@s@m@n
خوشحالخوشحال
y@s@m@n

مـَــــــرام؟؟؟☞✘ ⇘✪ ✘☜هـِــــــه!!☞. ✘ ⇘✪ ✘☜دیـــدی بیـــــار بـــَـرام☞✘ یه ﺑﺎ

مـَــــــرام؟؟؟☞✘
✘☜هـِــــــه!!...........
✘☜دیـــدی بیـــــار بـــَـرام☞✘ یه ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺴﺖ ...
 
ﻻﻣﺼﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﺩﺍﺭﻩ!
 
ﻻﺷﯽ ﺑﺎﺯﯼ !!!.......
 
ﻃﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ " ﻓﺎﺑﻪ " زیر ﺍﻭﻥ یکی" ﺧﻮﺍﺑﻪ ..
فک کردی بری میمیرم؟؟!!
 

هه
نه بابا روزی صد نفر  میخوان جاتو بگیرن
 
اینو نزاشتم لایک بگیرم
 
گذاشتم رک تو حالت  برینم
ﻣﻦ ﺍﻋـﺼــﺂﺑــَﻢ ﺑــِ ﮔــــــــﺂﺳﺖ! ﺣﺎﻻ ﻫـــــــﯽ ﺑﺸﯿﻦ ﺑـﺂﺵ ﺑـــــــِﻶﺱ ...
 
جو ندادم
"
ﺣــﺎﺷـــــــــــــــــــﯿﮧ ﮐﺎﺭِ آﺩﻣــــــﺎﯾﮧ ﻻﺷــــــــــــﯿﮧ"??
نه اهل  جبران نه اهل  انتقامم...

مشاهده همه ی 3 نظر
y@s@m@n
خوشحالخوشحال
y@s@m@n

بايه قامت شكسته          با نگاهي مات وخسته سرشو برده تو شونش      

بايه قامت شكسته          با نگاهي مات وخسته
سرشو برده تو شونش       يه نفر تنها نشسته
توي تنهاييش يه درده         جاي پاي قلبي سرده
گل سرخي بود اما            ديگه پژمرده وزرده
فارغ از ديروز وفرداش          غرقه تو درياي درداش
 حسرتش يه عشق نابه       كه وفا كنه به عهدش!!

مشاهده همه ی 4 نظر