لحظه  بروز رسانی 
yaser
ورزشکارورزشکار
yaser

 ☜هیچوقت☞                  ◀فکرشو نمیکردم▶

 ☜هیچوقت☞
                  ◀فکرشو نمیکردم▶

                          ↖ یه روزی↙

                                       ↙  با این سن ↗

                       √✘این همه  ☜آه☞ از ته دلم بکشم✘√

مشاهده همه ی 1 نظر
yaser
ورزشکارورزشکار
yaser

 ☜هیچوقت☞                  ◀فکرشو نمیکردم▶

 ☜هیچوقت☞
                  ◀فکرشو نمیکردم▶

                          ↖ یه روزی↙

                                       ↙  با این سن ↗

                       √✘این همه  ☜آه☞ از ته دلم بکشم✘√

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
yaser
ورزشکارورزشکار
yaser

بَراے بَْعضي اَزْ آدَمْهـــــ ـــــا ↬مٌحَبَٺ↬ْ مِثْلِ فیلْم خارِجي بدون

بَراے بَْعضي اَزْ آدَمْهـــــ ـــــا ↬مٌحَبَٺ↬ْ مِثْلِ فیلْم خارِجي بدون
زیرْنِویسِ مي مونه ؛ ✖نمي فَهْمَنِشْ ✖


boy-love-1-jazzaab-ir

مشاهده همه ی 5 نظر
yaser
ورزشکارورزشکار
yaser

ﺭﻭﺯﻫـــــﺎﯾﻢ ﺗﻠﺦ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﻢ ﺗﻠﺦ ﺷﺒﻬـــــﺎﯾﻢ ﺗﻠﺦ ﺯﻧﺪﮔـــﯽ ﺍﻡ ﺗﻠﺦ

عکس عاشقانه 2015 , عکس نوشته عاشقانه 2015 , عکس عاشقانه غمگین 2015

ﺭﻭﺯﻫـــــﺎﯾﻢ ﺗﻠﺦ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﻢ ﺗﻠﺦ ﺷﺒﻬـــــﺎﯾﻢ ﺗﻠﺦ ﺯﻧﺪﮔـــﯽ ﺍﻡ ﺗﻠﺦ

ﻟﻌﻨﺘﯽ ﻣﯿﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ” ﺗﻠﺨﯽ” ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍ ” يه بي معرفت”  . .!!!

مشاهده همه ی 3 نظر
yaser
ورزشکارورزشکار
yaser

عکس عاشقانه 2015 , عکس نوشته عاشقانه 2015 , عکس عاشقانه غمگین 2015


مشاهده همه ی 5 نظر
yaser
ورزشکارورزشکار
yaser

میدونین…. یه وقت هایی هست دلت

میدونین….

یه وقت هایی هست دلت گرفته…

یه وقت های هست به زورنفس میکشی…

یه وقت هایی هست خسته ای از خودت از خودت متنفری…

یه وقت هایی هست به بقیه کمک میکنی شادشون میکنی به غصه هاشون گوش میدی ولی برای خودت کسی نیست…

یه وقت هایی هست همه از ناراحتن حتی خدا…

یه وقت هایی هست بغض قدیمی توی گلوت چنبره زده هر روز بیشتر بهت فشار میاره…

یه وقت هایی هست میخوای فرار کنی از دست همه ولی نمیشه….

یه وقت هایی هست دلت میخواد ساعت ها اروم یه گوشه بشینی و اروم توی خودت بشکنی….

یه وقت هایی هست به خودت میای میبینی دیگه هیچ کس نمیشناسدت حتی خانوادت…

یه وقت هایی هست که تنها کسی که به حرفات گوش میداد (خدا) ازت ناراحته….

یه وقت هایی هست دیگه خودتم بیخیال خودت میشی….

رها میشی….


%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D

مشاهده همه ی 1 نظر