افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
Mehdi
سرما زدهسرما زده
Mehdi

دست از طلب ندارم تا کام من برآید

یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید

یار قدیمی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mehdi
سرما زدهسرما زده
Mehdi

چشم من در زندگي نقش جواني را نديد

اين دروغ فاش پنهان آمد و پنهان گذشت

یار قدیمی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mehdi
سرما زدهسرما زده
Mehdi

پروانه یک زمان دگر بیش زنده نیست

ای شمع!سرکشی مکن و رخ متاب از او

یار قدیمی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mehdi
سرما زدهسرما زده
Mehdi

زلف را گفتم سیه چونی بخود پیچید و گفت

هر که با خورشید بنشیند شود رنگش سیاه!

یار قدیمی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mehdi
سرما زدهسرما زده
Mehdi

بکمند سر زلف تو من افتادم و بس

که به هر حلقۀ زلف تو گرفتاری هست

یار قدیمی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mehdi
سرما زدهسرما زده
Mehdi

با تو گر خواهــی سخــن گوید خـدا، قــرآن بــخــوان

تــــا شـــود روح تـو با حق آشنا، قرآن بخوان

(رتــــل القــرآن تــــرتــیــلا) نــــدای رحــمـت اســت

می دهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان

یار قدیمی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mehdi
سرما زدهسرما زده
Mehdi

دیریست کوچه های غزل ،سخت خلوت است

اشعار تازه ام ،همه از روی عادت است

من با سکوت ،شعر تو را می سروده ام

این بار مطلع غزل از رنگ غربت است

تکرار بی شمار نفس های بیقرار

در لحظه های ناب تغزل ،عبادت است

یار قدیمی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mehdi
سرما زدهسرما زده
Mehdi

دلا دیشب چه میکردی تو در کوی حبیب من

الهی خون شوی ای دل تو هم گشتی رقیب من

یار قدیمی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mehdi
سرما زدهسرما زده
Mehdi

زندگی بی عشق اگر باشد لبی بی خنده است

بر لبی بی خنده باید جای خندیدن گریست

یار قدیمی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mehdi
سرما زدهسرما زده
Mehdi

کی شود آیی ز پشت پرده های انتظار

تا شود روشن ز نورت جاده های انتظار

یار قدیمی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید