لحظه  بروز رسانی 
SAJAD.YASI
SAJAD.YASI

اینجــــا . تِعــــــدادِ ●●● خایِـــــه مــــــالا اَز تِعــــدادِ ⇚خایِــــه دارا بیشت

اینجــــا ... تِعــــــدادِ ●●● خایِـــــه مــــــالا اَز تِعــــدادِ ⇚خایِــــه دارا بیشتَـــــرِه✘✘✘ ﻓِــــــﮏ ﻧَﮑُﻦْ ﻭﺍﺳِہ لاشی بازیات ﻟَﺠَـــــــــــﻢ ﮔِﺮِﻓﺘـِـــــــہ⇨ ∷∷∷ ﻫِــــــــہ∷∷∷ ☜ واسه ﻣَﻦْ ﺧﯿﺎﻟﯽﻧﯿﺲْ،ﺗﻭ ﺭﻭ ﻟَﺠَـــــــــــﻦْ ﮔِﺮِﻓﺘــِـــــہ☞

مشاهده همه ی 2 نظر
SAJAD.YASI
SAJAD.YASI

آرِه تآحالا ساختَم وَلی اَلآن بُریدَم ☜اَز خودَم☞ ←آز هَمه→  اَز

آرِه تآحالا ساختَم وَلی اَلآن بُریدَم
☜اَز خودَم☞
←آز هَمه→
 اَز میزِمَحـــــکَمِه
اَز فِکر فردآ کِه رویِ مَغزَمه✓

مشاهده همه ی 1 نظر
مشاهده همه ی 4 نظر