لحظه  بروز رسانی 
عشق مجنون
آروم و عادیآروم و عادی
عشق مجنون
عشق مجنون

عشق مجنون.......

مشاهده همه ی 5 نظر
عشق مجنون
آروم و عادیآروم و عادی
عشق مجنون
عشق مجنون

عشق مجنون....

مشاهده همه ی 6 نظر
عشق مجنون
آروم و عادیآروم و عادی
عشق مجنون
عشق مجنون

عشق مجنون..

نظرات برای این پست غیر فعال است
عشق مجنون
آروم و عادیآروم و عادی
عشق مجنون
عشق مجنون

عشق مجنون..

مشاهده همه ی 6 نظر
عشق مجنون
آروم و عادیآروم و عادی
عشق مجنون

عشق مجنون . فاز سنگین

عشق مجنون . 
 فاز سنگین

عشق مجنون ....
فاز سنگین ......

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عشق مجنون
آروم و عادیآروم و عادی
عشق مجنون

زیبای ساده. عشق مجنون

زیبای ساده. 
 عشق مجنون

زیبای ساده...
عشق مجنون.....

مشاهده همه ی 1 نظر
عشق مجنون
آروم و عادیآروم و عادی
عشق مجنون

عشق مجنون. غرور. ابر بارنده

عشق مجنون.....

غرور....

ابر بارنده به دریا میگفت:
(( گرنبارم، تو کجا دریایی؟))
در دلش خنده کنان دریا گفت :
ابر بارنده توهم از مایی))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عشق مجنون
آروم و عادیآروم و عادی
عشق مجنون
عشق مجنون

عشق مجنون.....

مشاهده همه ی 3 نظر