لحظه  بروز رسانی 
ὛᾋṨṂἝἬȒ
ὛᾋṨṂἝἬȒ

برای آنچه که دوستش داری از جان باید

برای آنچه که دوستش داری
از جان باید بگذری؛
بعد
می ماند زندگی
و آنچه که دوستش داشتی ...

index.php?action=dlattach;topic=1862.0;a

مشاهده همه ی 1 نظر