لحظه  بروز رسانی 
reza
آروم و عادیآروم و عادی
reza

یک عمر  در انتظاری تا بیابی آن را  که درکت کند


و تورا همان گونه که هستی بپذیرد


و عاقبت در میابی که

او از همان آغاز خودت بوده ای ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza
آروم و عادیآروم و عادی
reza

همیشه افرادی هستند که تو را می آزارند ،

 

با این حال همواره به دیگران اعتماد کن و

 

 فقط مواظب باش به کسی که تو را آزرده دوباره اعتماد نکنی.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza
آروم و عادیآروم و عادی
reza

ارزش رفیق برام انقدر هست که حاضرم برای قدمهایش پل عبور شوم


حتی اگر نگاهایش برای لحظه ای ن به زیر پایش نیفتد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza
آروم و عادیآروم و عادی
reza
140.jpg

حتي اگر ديدن تو برام بشه خيلي محال

مهم اينه دوست دارم فاصله ها رابي خيال


تقدیم به عشقم یاس

مشاهده همه ی 1 نظر
reza
آروم و عادیآروم و عادی
reza

دوری

اینـــــــــــــــــجا

 

بـــــــــــــــــــــجز دوری تـــــــــو

 

چیـــزی بــه مــــــــــن نزدیک نیـــــــــسـت …

مشاهده همه ی 2 نظر
reza
آروم و عادیآروم و عادی
reza

دلم را کسانی شکستند که هرگز دلم 


به شکستن دلشان راضی نمیشد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza
آروم و عادیآروم و عادی
reza

http://redh4t.persiangig.com/image/asd.jpg

ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ؛
ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍﺑﭙﺮﺳﻨﺪ !
ﻭﻟﯽ ....
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯿﺴﺖ،
ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﻨﺪ؛
ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﯽ:
ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺘﻢ....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza
آروم و عادیآروم و عادی
reza

این روزها


اگر خون هم گریه کنی


عمق همدردی دیگران با تو


یک کلمه است :


" آخـــــــی "


پس بخند

مشاهده همه ی 3 نظر
reza
آروم و عادیآروم و عادی
reza

آزردهـ تـَـریـن سُــکـوتــ

زمــآنــﮯ سـت کــہ

تــو

دروغ مـﮯ گـویـﮯ

و

مـَـن لَـبـخـنـد مــﮯزنـمــ..

مشاهده همه ی 3 نظر