بروز رسانی 
ماهورکارا
لوسلوس
ماهورکارا

ترا می‌خواهم و دانم که هرگز به کام دل در

ترا می‌خواهم و دانم که هرگز به کام دل در

ترا می‌خواهم و دانم که هرگز
به کام دل در آغوشت نگیرم
توئی آن آسمان صاف و روشن
من این کنج قفس، مرغی اسیرم
ما تکیه داده نرم به بازوی یکدیگر
در روحمان طراوت مهتاب عشق بود
سرهایمان چو شاخه سنگین ز بار و برگ
خامش بر آستانه محراب عشق بود
من همچو موج ابر سپیدی کنار تو
بر گیسویم نشسته گل مریم سپید
هر لحظه می‌چکید ز مژگان نازکم
بر برگ دست‌های تو آن شبنم سپید
گویی فرشتگان خدا در کنار ما
با دست‌های کوچکشان چنگ می‌زدند
در عطر عود و ناله اسپند و ابر دود
محراب را ز پاکی خود رنگ می‌زدند
پیشانی بلند تو در نور شمع‌ها
آرام و رام بود چو دریای روشنی
با ساق‌های نقره نشانش نشسته بود
در زیر پلک‌های تو رویای روشنی
من تشنه صدای تو بودم که می‌سرود
در گوشم آن کلام خوش دلنواز را
چون کودکان که رفته ز خود گوش می‌کنند
افسانه‌های کهنه لبریز راز را
آنگه در آسمان نگاهت گشوده گشت
بال بلور قوس قزح‌های رنگ رنگ
در سینه قلب روشن محراب می‌تپید
من شعله‌ور در آتش آن لحظه درنگ
گفتم خموش آری و همچون نسیم صبح
لرزان و بی قرار وزیدم بسوی تو
اما تو هیچ بودی و دیدم هنوز
در سینه هیچ نیست به جز آرزوی تو
آسمان همچو صفحه دل من
روشن از جلوه‌های مهتابست
امشب از خواب خوش گریزانم
که خیال تو خوش‌تر از خوابست
خیره بر سایه‌های وحشی بید
می‌خزم در سکوت بستر خویش
باز دنبال نغمه‌ای دلخواه
می‌نهم سر بروی دفتر خویش
تن صدها ترانه می‌رقصد
در بلور ظریف آوایم
لذتی ناشناس و رؤیا رنگ
می‌دود همچو خون به رگ‌هایم
آه … گوئی ز دخمه دل من
روح شبگرد مه گذر کرده
یا نسیمی در این ره متروک
دامن از عطر یاس تر کرده
بر لبم شعله‌های بوسه تو
می‌شکوفد چو لاله گرم نیاز
در خیالم ستاره‌ای پر نور
می‌درخشد میان‌هاله راز
ناشناسی درون سینه من
پنجه بر چنگ و رود می‌ساید
همره نغمه‌های موزونش
گوئیا بوی عود می‌آید
آه … باور نمی‌کنم که مرا
با تو پیوستنی چنین باشد
نگه آن دو چشم شورافکن
سوی من گرم و دلنشین باشد
بی گمان زان جهان رؤیایی
زهره بر من فکنده دیده عشق
می‌نویسم به روی دفتر خویش:
«جاودان باشی، ای سپیده عشق»

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
تیام-(عشقم ئه وین)خصوصی ممنوع
تیام-(عشقم ئه وین)خصوصی ممنوع

خیلــــی وقــــتا بهــم میگن :چرا میخنــــدی بگو ما هــــم بخنـــدیم…

خیلــــی وقــــتا بهــم میگن :چرا میخنــــدی بگو ما هــــم بخنـــدیم…

اما هرگــــز نگفتــن:چرا غصــــه میخوری بگـــو ماهــم بخــوریم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
تیام-(عشقم ئه وین)خصوصی ممنوع
تیام-(عشقم ئه وین)خصوصی ممنوع
❤🌱❤🌱❤🌱❤🌱

🌱🌱🌱🌱

مشاهده همه ی 39 نظر
تیام-(عشقم ئه وین)خصوصی ممنوع
تیام-(عشقم ئه وین)خصوصی ممنوع
ئه وین

{-w67-}{-w67-}ئه وین

مشاهده همه ی 1 نظر
ماهورکارا
لوسلوس
ماهورکارا
خوش آ مدم

خوش آ مدم

مشاهده همه ی 1 نظر
❤_❤
❤_❤

آســـــــــــمان هـم. گــاهــــــی دلــش مـی گیـــرد. مـــــــا کــه

آســـــــــــمان هـم. گــاهــــــی دلــش مـی گیـــرد. مـــــــا کــه

آســـــــــــمان هـم...
گــاهــــــی دلــش مـی گیـــرد...
مـــــــا کــه آدمــیــــم...

مشاهده همه ی 4 نظر
azize
azize

Hamid Hiraad - Codein

Hamid Hiraad - Codein

.

مشاهده همه ی 1 نظر
azize
azize

تو شعری بر تلاوت لبهایم همیشه می

تو شعری
بر تلاوت لبهایم

همیشه می نگارمت
بر آستان پاک دلباختگی

تو زیباترین شعری
که
با نوشتن تو
شراب عشق
در
جام تنم
می جوشد.

مشاهده همه ی 1 نظر