لحظه  بروز رسانی 
یزدان
یزدان

سلام.با افتخار عضو گروهتون شدم.یا تشکر

سلام..با افتخار عضو گروهتون شدم..یا تشکر

مشاهده همه ی 3 نظر
یزدان
یزدان

پیراهن خیس ابر تن پوش من است صد

پیراهن خیس ابر تن پوش من است


صد باغ تبر خورده در آغوش من است

این زندگی کبود این تلخ بنفش


زخمی است که سالهاست بر دوش من است 

مشاهده همه ی 3 نظر