لحظه  بروز رسانی 
ی بنده خدا
گرفتارگرفتار
ی بنده خدا

بعضی ها اگر اندکی از  آنقدر همت که به آباد کردن

بعضی ها اگر اندکی از  آنقدر همت که به آباد کردن شبکه اجتماعیشان می کنند
به اجتماعشان داشتند
اجتماع آباد می شد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ی بنده خدا
گرفتارگرفتار
ی بنده خدا

رسول الله(ع): هرچیزی که مسلمان ببیند و قدرت

رسول الله(ع):

هرچیزی که مسلمان ببیند و قدرت خرید آن را نداشته باشد حسنه ای برای او نوشته می شود...{حلیه المتقین و بحار الانوار}

مشاهده همه ی 6 نظر
ی بنده خدا
گرفتارگرفتار
ی بنده خدا

رسول الله(ع): زینت دهید مجالس خود را به ذکر فضایل

رسول الله(ع):

زینت دهید مجالس خود را به ذکر فضایل علی بن ابیطالب (ع) که در او هفتاد خصلت از خصلتهای پیغمبران است.که با ذکر آن از روی اقرار و اذعان.گناهانتان آمرزیده می شود..{حلیه المتقین و بحار الانوار}

مشاهده همه ی 3 نظر
ی بنده خدا
گرفتارگرفتار
ی بنده خدا

حضرت علی ابن ابی طالب(ع): و زمین چه کالبد های

حضرت علی ابن ابی طالب(ع):

و زمین چه کالبد های عزیز و خوش آب و رنگی را که فرو بلعید!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ی بنده خدا
گرفتارگرفتار
ی بنده خدا

حضرت علی ابن ابی طالب(ع): انسان به دیگری مهر می

حضرت علی ابن ابی طالب(ع):

انسان به دیگری مهر می ورزد.این بی مهری بر نفس خود چیست!؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ی بنده خدا
گرفتارگرفتار
ی بنده خدا

ابلهی دید اشتری به چرا  گفت نقشت همه کژست چرا  گفت

ابلهی دید اشتری به چرا
 گفت نقشت همه کژست
چرا
 گفت اشتر که اندرین پیکار
عیب نقاش می‌کنی هش‌دار
در کژی‌ام مکن
به نقش نگاه
 تو زمن راه راست رفتن خواه...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ی بنده خدا
گرفتارگرفتار
ی بنده خدا

چون بود اصل گوهری قابل        تربیت را در او اثر باشد         

چون بود اصل گوهری قابل        تربیت را در او اثر باشد         

هیچ صیقل نکو نخواهد کرد        آهنی را که بد گهر باشد          

خرعیسی گرش به مکّه برند        چون بیاید هنوز خر باشد     

سعدی-گلستان   

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ی بنده خدا
گرفتارگرفتار
ی بنده خدا

بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی

بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی...

مشاهده همه ی 2 نظر