دنیا را بغل گرفتیم گفتند امن است هیچ کاری با ما ندارد

خوابمان برد بیدار شدیم دیدیم آبستن تمام دردها یش شده ایم

عکس ها و تصاویر متحرک عاشقانه | Love Gifs


بروز رسانی 

هـــروقت کـم می آورم. مـی گـــویم : اصـــلا مهـم


هـــروقت کـم می آورم....
مـی گـــویم : اصـــلا مهـم نیـــست...
امـا تو خـــوب مـیدانی
نبـودنــــت چقـــدر بـرایــم مهـم اسـت... !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

هی فلانی<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37,

هی فلانی
زندگی شاید همین باشد
یک فریب ساده وکوچک
آن هم از دست عزیزی که تو دنیارا
جز برای او وجز با او نمیخواهی
من گمانم زندگی باید همین باشد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید