افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
younes
younes
26733499_1813012762056423_1962552739526141153_n.jpg

باشد که باهم باشیم بدون تصاحب یکدیگر
باشد که همنوا باشیم بدون تصرف اندیشه یکدیگر
باشد که همراه باشیم بدون خدشه دار کردن راه یکدیگر
باشد که همکار باشیم بدون دخالت در کار یکدیگر
باشد که همدل باشیم بدون راهیابی به راز یکدیگر
باشد که همنشین باشیم بدون تجاوز به مرزهای یکدیگر
باشد که همخواه باشیم بدون یکی کردن خواهشهای یکدیگر....

مشاهده همه ی 4 نظر
younes
younes
perf5.jpg

در ازل هیچ به جز حُسن رخ یار نبود
عشق در خلوت خود بود و به بازار نبود

حُسن معشوق ز خود، عاشقی از عشق پدید
به جز از عاشقی و عشق پدیدار نبود

تا که در حُسن خودش کرد در آیینه نظر
نور در نور تجلی زد و یکباره نبود

زآن تجلیست که هر لحظه به شأنیست دگر
ورنه این خلق بدیع، اینهمه آثار نبود

نورش از هفت هزار است حجابات خفی
کرسی و عرش بجز مشرق دلدار نبود

اول و آخر و هم ظاهر و باطن همه اوست
که یکی هست و جز او صانع و دادار نبود

عشق جاریست به هر ذره و از اوست نشان
ورنه این دایره و نقطه و پرگار نبود

چه کنم دوخته بر لب ز خموشی سخنم
بیش از این سُفتن این راز سزاوار نبود

فاش می کرد از این بیشتر اسرار ازل
گر سر «شمس مراغی» به سر دار نبود..


شمس مراغی(محمود مجتهدی)
https://t.me/ghazaliateshamsemaraghi

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 2 نظر
younes
younes
22710742_1945776385662183_4440264115478331392_n.jpg

عشق برتر از خیال است ای جوان
وجد و حالی از ورای این جهان

شور و شوقی در خروش است و به جوش
رمز و رازی مستتر در ژرف جان

حالتی کز خود سبکبارت کند
چون نسیمی خوش، ز طرفِ بوستان

موجی از معنای شورانگیز دل
می برد جان را به سوی لامکان

چون که فارغ گشتی از خویش و ز کیش
وحدت از کثرت ببینی صد نشان

وارهی از خویش و سودایی شوی
شور عشقی در میان گیرد نهان

محرم دل نیست هر بیگانه ای
خانه دل را بروب از هر گمان

مست چون «شمس مراغی» در سماع
گر خوری جامی از این رطل گران...


شمس مراغی(محمود مجتهدی)
https://t.me/ghazaliateshamsemaraghi

یار قدیمی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
younes
younes
1053500x888_1516253951966525.jpg

زندگی یک دم از آرامش وخندیدن ماسـت
لحظهٔ حال ز اندیشه و احساس صفاسـت

عمر ما گرچه پراز رنج و گداز است واَلَـم
همچو آئینهْ تجلای دل و بینش ماسـت

دم غنیمت شُمَـر از دسـت منِـه دولـت فقر
بگزین گنج قنـاعت کـه نه بُخل و نه هواسـت

دولـت فقـر دلِ پـاک و رهایی زخود است
عُجب واز کینه وافـزون طلبی ها و ریاسـت

کامیاب است هـرآنکس به رضایت برسید
شـاکر بیش و کم خویش ز اِنعام خداسـت

بی نیازیسـت بِهین گـوهر و امنیت دل
ارزش سنگ سلامت به دِرَم یا به بهاسـت ؟

زصفای دلِ صـاف اسـت سـعادت نـه بـه عیـش
دولـت "شمـس مـراغی" دلِ آیینه نماسـت

شمس مراغی(محمود مجتهدی)
https://t.me/ghazaliateshamsemaraghi

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
younes
younes
photo_2018-01-19_14-32-40.jpg

زیبا صنمی، سیاه مویی
پرنازوکرشمه، ماه رویی

طوباقدولب شکروسرخوش
آهومنشی، رمیده خویی

درکوی توعاشقیم وسرمست
چوگان غمت به دل چو گویی

گفتم که طبیب جان من شو
گفتا چو کنی به خون وضویی

از قال درا و حال بنگر
تاچنداسیرگفت وگویی ؟

زنگار خودی زدل بشوی و
از عشق طلب تو آبرویی

چون" شمس مراغی" ازمیان خیز
مست است جهان ازاو به بویی

شمس مراغی(محمود مجتهدی)
https://t.me/ghazaliateshamsemaraghi

کلبه دوســت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
younes
younes

سلام دشمنان
عمرتان مستدام باد
زندگی عذاب بی نهایت شماست.

خون من برای شما نوش است
و حلال تر از شیر مادر
بمکید تمام مرا،
خون من سراسر
کلمات زهر آگین است
بمکید تمامم را...

اصالتم را
به شما خفاشان نخواهم بخشید
شب هنگام عبادتم کنید.

قلب های شما
تیره تر از شب های تنهایی
با کلمات، روشن خواهد شد
و انسان، پیامبر من
برای هدایت شما
ظهور خواهد کرد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
younes
younes
photo_2018-01-18_10-32-57.jpg

یک نفر نیست تو را قسمت من گرداند

کار خیراست اگر این شهر مسلمان دارد

علی صفری

مشاهده همه ی 4 نظر
younes
younes

معلم ادبیاتي میگفت:

این روزها بد جوری از این
نسل جدید درمانده شده ام.
سالها ی پیش وقتی به درس لیلی و مجنون می رسیدم و با حسی شاعرانه داستان این دو دلداده را تعریف میکردم قطره اشکی از چشم دانش آموزی جاری میشد
یا به مرگ سهراب که میرسیدم همیشه اندوه وصف نشدنی را در چهره ی دانش آموزانم میدیدم .
همیشه قبل از عید اگر برای فراش مدرسه از بچه ها عیدی طلب میکردم خیلی ها داوطلب بودند و خودشان پیش قدم....
و امسال وقتی عیدی برای پیرمرد خدمتگزار خواستم تازه بعد از یک سخنرانی جگر سوز و جگر دوز هیچ کس حتی دستی بلند نکرد...
وقتی به مرگ سهراب رسیدم یکی از آخر کلاس فریاد زد چه احمقانه چرا رستم خودش را به سهراب معرفی نکرد که این اتفاق نیفتد و نه تنها بچه ها ناراحت نشدند که رستم بیچاره و سهراب به نادانی و حماقت هم نسبت داده شدند.....
وقتی شعر لیلی و مجنون را با اشتیاق در کلاس خواندم و از جنون مجنون از فراق لیلی گفتم

یکی پرسید لیلی خیلی قشنگ بود؟

گفتم از دیده ی مجنون بله ولی
دختری سیاه چهره بود و زیبایی نداشت.
این بار نه یک نفر که کل کلاس روان شناسانه به این نتیجه رسیدند که قیس بنی عامر از اول دیوانه بوده عقل درست حسابی نداشته که عاشق یک دختر زشت شده،
تازه به خاطر او سر به بیابان هم گذاشته.....
خلاصه گیج و مات از کلاس درس بیرون آمدم و ماندم که باید به این نسل جدید چه درسی داد که به تمسخر نگیرند و بدون فکر قضاوت نکنند....
ماندم که این نسل کجا می خواهند صبوری و از خود گذشتگی را بیاموزند....
نسلی که از جان گذشتن در راه عشق برایشان نامفهوم،
کمک به همنوع برایشان بی اهمیت،
مرگ پسر به دست پدر از نوع حماقت است....
امروز به این نتیجه رسیدم که باید پدر مادر های جوان که بچه های کوچک دارند از همین الان جایی در خانه سالمندان برای خودشان رزرو کنند.

ستـــارگـــان
مشاهده همه ی 4 نظر
younes
younes

نامه ای به آموزگار:

او بايد بداند كه همه مردم
عادل و صادق نيستند.
به پسرم بياموزيد كه به ازاي هر آدم شياد، انسانهاي درست و صديق هم وجود دارند.
به او بگوييد در ازاي هر سياستمدار خودخواه، رهبر باحميتي نيز وجود دارد.
به او بياموزيد كه در ازاي هر دشمن
دوستي هست.
مي دانم كه وقت مي گيرد، اما به او بياموزيد، اگر با كار و زحمت يك دلار كسب كند، بهتر از اين است كه پنج دلار از روي زمين پيدا كند.
به او بياموزيد كه از باختن
پند بگيرد و از پيروز شدن لذت ببرد.
او را از غبطه خوردن برحذر داريد.
به او نقش و تاثير مهم خنديدن را يادآور شويد.
اگر مي توانيد به او نقش مهم
كتاب در زندگي را آموزش دهيد.
به او بگوييد كه تعمق كند:
به پرندگان در حال پرواز در دل آسمان،
به گلهاي درون باغچه،
به زنبورها كه در هوا پرواز مي كنند، ‌دقيق شود.
به پسرم بياموزيد كه در مدرسه بهتر است
مردود شود، اما با تقلب به قبولي نرسد.
به پسرم ياد دهيد كه با ملايم ها
ملايم و با گردن كشان، گردن كش باشد.
به او بگوييد به باورهایش ايمان داشته باشد، ‌حتي اگر همه خلاف او حرف بزنند.
به پسرم ياد بدهيد كه همه حرفها را بشنود و سخني را كه به نظرش درست مي رسد، انتخاب كند.
ارزش هاي زندگي را به پسرم آموزش دهيد، اگر مي توانيد به پسرم ياد دهيد كه در اوج اندوه تبسم كند.
به او بياموزيد كه در اشك
ريختن خجالتي وجود ندارد.
به او بياموزيد كه مي تواند براي فكر و شعورش مبلغي تعيين كند، اما قيمت گذاري براي دل بي معناست.
به او بگوييد تسليم هياهو نشود و اگر خود را بر حق مي داند، پاي سخنش بايستد و با تمام قوا بجنگد.
در كار تدريس به پسرم ملايمت بخرج دهيد، اما از او يك نازپرورده نسازيد؛ بگذاريد كه شجاع باشد.

مشاهده همه ی 4 نظر
younes
younes
photo_2018-01-18_21-17-46.jpg

مساحت ایران 1% از مساحت جهان است.
جمعیت ایران 1% از جمعیت جهان است.
منابع ایران 9% از منابع جهان است.

رفاه و شادی ایرانیان ؟؟! {-29-}

مشاهده همه ی 4 نظر