لحظه  بروز رسانی 
محسن
مهربونمهربون
محسن
پست شماره 319040867 از محسن

.

مشاهده همه ی 11 نظر
محسن
مهربونمهربون
محسن
پست شماره 319040255 از محسن

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محسن
مهربونمهربون
محسن

عمری که اجل در عقبش می تازد هر کس که

عمری که اجل در عقبش می تازد
هر کس که غم و غصه خورد می بازد

پس غم و اندوه مخور ای عاقل
دنیا به دمی کار تو را می سازد{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 3 نظر
محسن
مهربونمهربون
محسن

تمام خنده هایم را نذر کرده ام

تمام خنده هایم را نذر کرده امتا تو همان باشیکه صبح یکی از روزهای خداعطر دستهایت،


دلتنگی ام را به باد می سپارد

مشاهده همه ی 3 نظر
محسن
مهربونمهربون
محسن

عشق یعنی لحظه های التهاب عشق یعنی لحظه های ناب

عشق یعنی لحظه های التهاب
عشق یعنی لحظه های ناب ناب
عشق یعنی دیده بر در دوختن
عشق یعنی در فراقش سوختن{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 2 نظر
محسن
مهربونمهربون
محسن

بار الها .بارالها. ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﯽ

بار الها
.بارالها...
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﯽ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ توﺳﺖ ،
ﺣﺮﻣﺖ ﺩﻝ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﻢ ...
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺁﻧﺎﻧﮑﻪ ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺮﯾﻢ ...
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻮﺩﻥِ ﺩﺭﻭﻏﻤﺎﻥ ﺭﺍ ، ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻧﺴﺎﺯﯾﻢ ...
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﻖ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﻋﺎﺩﺕ ﻧﮑﻨﯿﻢ ...
به ما بياموز همان باشيم كه قولش را به تو داديم... انسان!!

مشاهده همه ی 2 نظر
محسن
مهربونمهربون
محسن

تمام خنده هایم را نذر کرده ام

تمام خنده هایم را نذر کرده امتا تو همان باشیکه صبح یکی از روزهای خداعطر دستهایت،


دلتنگی ام را به باد می سپارد

مشاهده همه ی 2 نظر
محسن
مهربونمهربون
محسن

تمام خنده هایم را نذر کرده ام

تمام خنده هایم را نذر کرده امتا تو همان باشیکه صبح یکی از روزهای خداعطر دستهایت،


دلتنگی ام را به باد می سپارد

مشاهده همه ی 1 نظر