افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
zeinab
zeinab

دلم استجابت دعایی را دل دل میکند


که گاه رویا،


گاه محال میپندارمش!


تو ای مهربانی که از اینجا میگذری


برای استجابت این دعا آمین بگو...!

 

نظرات برای این پست غیر فعال است
♥Ṃὄђᾄмᾄḋ♥
خجالتیخجالتی
♥Ṃὄђᾄмᾄḋ♥

xcff_12313875_1076129739098127_5148521046564280184_n.jpg


ﯾﻪ ﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺩﮐﺘﺮﯼ ﮐﻪ :
.
.
.
.
.
.
ﺗﻮ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﯾﻪ ﮐﻮﺩﮎ ﻭ ﺑﺨﯿﻪ ﺯﺩ
ﻭﻟﯽ ﭼﻮﻥ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻨﮓ ﺩﺳﺘﯽ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻦ ﭘﻮﻟﺸﻮ ﺑﺪﻥ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺨﯿﻪ ﻫﺎﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻭﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ
ﺳﻼﻡ ﺑﯽ همه چیز
ﺳﻼﻡ ﺑﯽ ﺷﺮﻑ
ﺳﻼﻡ ﻧﺎ ﺩﮐﺘﺮ
.
.
.
ﺟﺎ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﺩﺭ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮ !
.
.
.
ﺳﻼﻡ ﻋﻮﺿﯽ ﻫﺎ !
ﺩﺍﻋﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮ ﺷﻤﺎ ﻟﻨﮓ ﺑﻨﺪﺍﺯﻩ !
ﺍﻻﻥ ﺑﺨﯿﻪ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻟﻪ ﺭﻭ ﮐﺸﯿﺪﯾﻦ ، ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺷﺪﯾﻦ؟ ! ﺧﺮﺝ ﺳﻔﺮ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻭﻣﺪ؟ !
ﯾﻪ ﺳﻼﻣﻢ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻟﻪ !
.
.
.
ﺳﻼﻡ ﻋﺮﻭﺳﮏ ! ﺳﻼﻡ
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﭘﻮﻝ ﭼﺎﺭ ﺗﺎ ﺑﺨﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ! ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻏﺰﻩ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﭘﻮﻧﺼﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﻧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺪﻩ !
ﺳﻼﻡ ﻭ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﺪﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ !

مـاه و ماهی
مشاهده همه ی 18 نظر
zeinab
zeinab

نذر کردم اگر کرب و بلا قسمت شد

اربعین جای رقیه به زیارت بروم

نظرات برای این پست غیر فعال است
zeinab
zeinab

به بوسـه هایت قســم
زمستان سردی در راه است
کمی جلو تر بیا
شراب لبانت را میخوام
می گویند وقتی مست باشی
زمستان چله ی تابستان است...

نظرات برای این پست غیر فعال است
zeinab
zeinab

باید مــــرد باشی تا بفهمی


احــسـاس یک زن؛


فروشــــی نیست


هـــــــــدیه است .../."شـــــاملو"نظرات برای این پست غیر فعال است
zeinab
zeinab

خاطرم نیست !
تو از بارانی … یا که از نسل نسیم
هر چه هستی گذرانیست ،هوایت … یادت …
فقط آهسته بگو با دلم می مانی …

نظرات برای این پست غیر فعال است
zeinab
zeinab

ﺩﻝ ﯾـﮏ ﺯﻥ ﺗـﻤﺎﻡ ﺩﻧـﯿﺎﯼ ﺍﻭﺳﺖ . .

ﺷﺎﻩ ﺩﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﺎﺵ ﺍﯼ ﻣﺮﺩ

ﻧﻪ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺳﭙﺎﻫﯽ ﮐـﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﮑـﻨـﺪ !

نظرات برای این پست غیر فعال است
zeinab
zeinab

عشق بازی کار عباس علی ست

 

تا كه پرسیدم زمنطق عشق چیست ؟

 در جوابم اینچنین گفت و گریست :

 لیلی و مجنون فقط افسانه است

عشق بازی كار عباس علی ست .نظرات برای این پست غیر فعال است
قبراققبراق
@behrozarshiya

1445584147894455_jpg.jpg

ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻣﻦ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﺪﺍﺭﻡ ، ﺳﯿﻠﯽ ﻧﺰﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﮐﺴﯽ ﺩﻋﻮﺍ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﺑﺎﺷﻪ ﺑﺰﻥ ﭼﺸﻢ ﻋﻤﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺩﯾﺪﯼ ، ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺻﺤﺮﺍ ﻧﺪﺍﺭﻡ {-w24-}{-w24-}{-w24-}
{-35-}{-35-}{-35-} یا رقیه(س) {-35-}{-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 32 نظر
قبراققبراق
@behrozarshiya

1444977572109084.jpg

مشاهده همه ی 41 نظر