لحظه  بروز رسانی 
khashgo baye
قاطیقاطی
khashgo baye

h.e.s-0015.jpg?1391741633

مشاهده همه ی 8 نظر
khashgo baye
قاطیقاطی
khashgo baye

36826462380212251339.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
khashgo baye
قاطیقاطی
khashgo baye

TAHVIL%20SAL.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
khashgo baye
قاطیقاطی
khashgo baye

مامور آمار:سلام مادر، از سازمان آمار مزاحم میشم. شما چند نفرید

shahid-9-copy.jpgمامور آمار:

سلام مادر، از سازمان آمار مزاحم میشم.
شما چند نفرید ؟
مادر سرشو پایین میندازه و سکوت میکنه،
بعد میگه:
_
میشه خونه ما بمونه برای فردا ؟
_
چرا مادر ؟
آخه شاید فردا از پسرم خبری برسه . . .


مشاهده همه ی 44 نظر