لحظه  بروز رسانی 
SHIRIN
بی‌حالبی‌حال
SHIRIN

گاهی وقتا باید یه چیزایی رو بپذیری با این که قبول

گاهی وقتا باید یه چیزایی رو بپذیری با این که قبول کردنشون خیلی سخته

مشاهده همه ی 1 نظر
SHIRIN
بی‌حالبی‌حال
SHIRIN
پست شماره 305517736 از SHIRIN


مشاهده همه ی 1 نظر
SHIRIN
بی‌حالبی‌حال
SHIRIN

- یه خلــــــــــده لـــــــوانی, ,باران جون, , , ,آیلین خانی,ارزو کیان, ,ای سن , ,آی دنای , ,سحر ,فــــلــ ـ ــورآ ,آیدا جون,

مشاهده همه ی 4 نظر
SHIRIN
بی‌حالبی‌حال
SHIRIN

زیــادـ کهــ تحــویــلشـ بــگیری . . . عـآشـق بــی مـَحلیــ های دیگــَرآن میشودـ .

blue_eyes_my_love_rihanna_riri_Favim_com

زیــادـ کهــ تحــویــلشـ بــگیری . . .

عـآشـق بــی مـَحلیــ های دیگــَرآن میشودـ . . .

میـدـ ونــی چرآآ؟

چـــٌون . . .

خـوبــ بـــودن زیآدیـــ دـ ل نــمیـبره . . .

دلــ میـزنــه . . .

بعـلهــ.....

مشاهده همه ی 3 نظر