لحظه  بروز رسانی 
yahya
گرفتارگرفتار
yahya

دُنیــآیِ مَجــآزی.! دُنیــآیـی غَمگیـن. دُنیــآیـی پـُر اَز تَنهــآیـی. پـُروفـآیـ

1725554-8961-l.jpg


دُنیــآیِ مَجــآزی...!

دُنیــآیـی غَمگیـن...

دُنیــآیـی پـُر اَز تَنهــآیـی...

پـُروفـآیـل هـآیِ مُختـَلِف...

آدَم هـآیِ جـور وآجـور...

دَستهــآیِ خَستـهـِ دَرحـآل تـآیـپ...

نـِگـآه هـآیـی پـُر اَز دَرد...

خَستهـِ وَ تـَنهـآ...

#آه سـَردی بـَر تـَن...

مـوزیکـی سَرد وَ غَمگیـن...

اُتــآقـی خـآمـوش...

فـَریـآدهـآیِ بـی صـِدآ...

جـُمـلهـِ هـآیِ بـی دَوآ...

نـِوِشتـهـِ هـآیِ پـُر اَز دَرد...

گـِریهـِ کـَردَن واژهِ هـآ...

دُنیــآیِ مـآ!دُنیــآیِ مَجـآزی...!


#مــآ مـَجازی تـَر اَز اونیـم کـهـِ فـِکـرِشـو میکُنیـم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
yahya
گرفتارگرفتار
yahya

✘☜خُودَمو دوُست ندارَم بلکه متنفررررررم❥ ☞                     ⇦ چِرا

0o0u_myhome.jpg


✘☜خُودَمو دوُست ندارَم بلکه متنفررررررم❥ ☞
 
                  ⇦ چِرا ؟!؟⇨
 
 
♚↲چُون با هَمه می خندم ↱♚
 
♜⇚ هَمه رو دِلداری میدَم ⇛♜
 
♞↞نِگران هَمه میشم↠♞
 
♝↺بِه هَمِه اَهَمیَت میدَم↻♝
 
♛⇇بُغض خیلی هارو بـِه خَندِه تَبدیل
   می کُنم⇛♛
 
 
 
         ✘وَلی✘
 
 
 
✘☜ هیچ کَس ☞✘
✘☜ هیچ وَقت ☞✘
 
           ^نَفهَمید^
            `تو دِلم`
     ∅ چی میگذَره


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
yahya
گرفتارگرفتار
yahya

⇨بدخـــواه کـہ زیـــــاده⇦ ‌♡ولــی مــــــــــا بــزرگـــــواریـــم♡ ツبا یہ

14043572819541557836.jpg


⇨بدخـــواه کـہ زیـــــاده⇦


‌♡ولــی مــــــــــا بــزرگـــــواریـــم♡


ツبا یہ لبــخنـــــدツ

✔کفـرشـــــونو در میـــــاریــــم✔


مشاهده همه ی 2 نظر
yahya
گرفتارگرفتار
yahya

ببین آبجــــــــــی جونـــــم عکسای لختی.☞☞???? ﻓَﻘَﻂ ﺍﺭﺿـــ ـــــــﺎ ﻣﯿﮑﻨﻪ !✘✘
ببین آبجــــــــــی جونـــــم
عکسای لختی.☞☞????
ﻓَﻘَﻂ ﺍﺭﺿـــ ـــــــﺎ ﻣﯿﮑﻨﻪ !✘✘
ﻋــــــــــآآآآﺷِﻖ نـِــــمیكـــــنه♥♡ه... :|||
پس دختری هیس!!!خفه

هـــی پــــ??ــــــسری کــه میگــــی دخـــــ??ــــــترا
دنبال کیــــف پولـــــن??????
نکـــنه تو برای دعای کــــمیل ??دختر مردم رو
میبری خونــــ??ــــتون

↩یذره فک کنى مشتی میفهمــــی
آهــــن پرســــتی در مقابل مانـــ??ــــکن پرستی منصفانه است هــــــه...

↯⇦خـــــوبے پسرے که ماشین ??نداره ایـــــنه که⇩↯
دســــــــــتش تــــــــــو دســـــتاته??↙↙◀
⇦نــــــــــه لای پاهات...!!!
هــــــــــ♧He♧ــــــــــه

ترجْـــــــیح میـدَم تــــَنهاْ باشــــــــَـم
تا فابْ لـــــــّاشیا باشـــــــــَم :-/

✘وَقـتی با یِـکی میری تـو

▪⇚فـــــــــازِ لاو⇛▪
✘بَــقـیِّه رو نَـــــکُـن تـو
▪⇦فاضـــــل آب

پس????

★??مـــرد بودن به کلفــت بودنِ بـــازو ??و سیـــنه و صــــدا ??نیـــس .. !
★به محکـــم بودن ِ دکمـــــــه ی شلـــواره
????✔❤❤❤★که واســـه ی هر هـــرزه ای وا
نشـــه...!

حاج اقاااااااااااااااااا باشمام هستیم! ه

مشاهده همه ی 5 نظر
yahya
گرفتارگرفتار
yahya

☜حاجـــــــــــی☞  ↺ﻣﻴﻔَﻬْﻤـﮯْ ﻣﺎ 【ﺑــﮯ ﺭَﺣْــﻤﻴــﻢْ】                    ↺ﺩَﻫَﻦِ ﺑَﺪْﺧــﻮ

1397607537768694.png


☜حاجـــــــــــی☞ 


↺ﻣﻴﻔَﻬْﻤـﮯْ ﻣﺎ 【ﺑــﮯ ﺭَﺣْــﻤﻴــﻢْ】


                   ↺ﺩَﻫَﻦِ ﺑَﺪْﺧــﻮﺍهو【ﻣــﮯ ﺑَﻨْﺪﻳــﻢْ】


↺ﺳــﻮﮊﻩ ﻣـﮯ ﮐُﻨﻴﻢْ 【ﻣــﮯ ﺧَﻨْﺪﻳــﻢْ】


                ↺ ﺍﮔــﻪْ ﻻﺯِﻡْ ﺑِﺸِﻪْ 【ﻣــﮯ ﺟَﻨْﮕﻴــﻢْ】


↻ﻫــــٰٰــْـــﻪ↺ ☞    


ب بَــرخــے باس گفــــــــت:❔

عَزيـــــــــــــــــــزَم

   ☜کــــــارے نــَـــــکن

           ☜ کـــِـــه مــَــــجبـــورشم

☜کاري کــٌــــنم

☜ کــــــِـــه تـــْـــــــو 

       ☜هـــَـــــرکآرے کــٌــنــــے

       ☜ نـــَــــــتونــــے

              ☜کاريش کــٌـــــنــــــے↬


    خُــــــــدایـــــــا؟؟

⇪گـــِــــــلہ نمیــــــــــــــــکنم.....!✘

  ولـــــــــــــی....  ☞☜

بدتـــــــــــــــریــــــــن روزاے زندـــگیـــــــــم⇢⇡⇠

✦هـَــــــــــــــــــــــر روزه....

عطر سوسن
مشاهده همه ی 2 نظر
yahya
گرفتارگرفتار
yahya

✓♔✍مـــَن یــــه زمانـــــے خــُــوبــــے تُوُ ذاتــُـم بـُود♚.♔✓ ♚ وَلـــــے حـــِیُـف

115379_581.jpg


✓♔✍مـــَن یــــه زمانـــــے خــُــوبــــے تُوُ ذاتــُـم بـُود♚.♔✓

♚ وَلـــــے حـــِیُـف لـُیاقـَتـا کَـــُم بـــوُدُ .♚ ☞

♔♚⇜خُـدایـ ــا♚♔

♚بـــِـبـَخـش دارَم بــــَـد میـــــشَم♚

♚بَایــد از پــَس بنــدِه هاتـ بــــَـر بیـــام♚.⇝☜

♚↺مـــــن اگـــه حــالـــــم بـــدهِ♚

♚اگــــه راهـــــــم کــــــجه↻♚

♚↺اگـــه فشـــارم همیشــه رو صَــدهِ♚

♚اگــه تـــا حــرفــ میـــزنـــے میگــــم خفـــه↻♚

♚↺اگــه بــد دهنمـــو حــرفــــام بـــــــدهِ♚

♚ولـــــــــــے تـــــــــــو↻♚

♚↺جــون مــادرتــــ  گیــــر نـــــــده♚

✓♚همینجـــوری هــم افتــادم تـــــو هُلــــم نــــده↻♚☞

✓♚مــــن عوضـــی نشـــدم فقــــط یکـــم عــــوض شـــــدم!♚

♚دیگــــه بـه کســـی خوبـــــی بیـــــش از حــــــد نمیکنــــــم کـــه فکــــر کنن خوبـــــی از خودشونـــه!!♚

♚دیگــــــه احتـــــرام گذاشتــــــن اضافـــــی تعطیــــــــل!♚

♚بـا هــــــر کســــــــی دقیقــا مثـــــــل خـــــــودش♚

همين

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
yahya
گرفتارگرفتار
yahya

ايـن روزها فقط ســـُكوتـ✖ــ ميــكنم . . . كـ✖ــِنار مــے

c89gwp2ap5kexg6ih11c.jpg


ايـن روزها فقط ســـُكوتـ✖ــ ميــكنم . . .

كـ✖ــِنار مــے نشينم . . .

آرام ميــــ✖ـــگيرم . . .

و يـ✖ـَواش يـــَواش خودم را مــحــو ميكنـ✖ـم . . .

از ذِهـ✖ـטּ تو . . . از ذِهـ✖ـטּ خودم . . .

اما تـ✖ـو بـگو . . .

با دِلـَــــم . . . با دِلــــَت . . . چـــِه كـُنم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
yahya
گرفتارگرفتار
yahya

خیــــلـــــے هــاگفـــــتنـــــد:      ♥عـــــاشــــــق♥ نشـــــــو            آخـــرش ⇝ج

خیــــلـــــے هــاگفـــــتنـــــد:
     ♥عـــــاشــــــق♥ نشـــــــو
           آخـــرش ⇝جـــدایـــیــــہ⇜
               
خیــــلـــــے هــاگفـــــتنـــــد:
                     ﺍگــــــر ⇩الان⇩
                جـــدابشـــے ﺧــیلــــے بـــہــــتره
      
    ??خیــــلـــــے هــا
      ♚ گفـــــتنـــــد:
            دیــــــونہ ایـــــــن ✪وصلــــــه✪
                تـــــو نیــــــــست

 خیــــلـــــے هــاگفـــــتنـــــد: ﻭﻟـــــــﺶ
                 کـــﻦتــا ولــت نکـــــرده
            بــــعدش خــاروخفـــــیف
        میــــشــے
ولــــے
هیـــــــشکـــے
            نگـــــــفت اگــــــه بــــره 「دق」
                 میـــــــکنـــے...

بــــہ خـــــدا
                      هیــــشکــے نگــــفــــــت ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
yahya
گرفتارگرفتار
yahya

☜ﻣَـــــــــــــــﻦْ☞ ﺧـﻮﺩَﻣـــــﻮ ﻧَـــــــﮕِﺮِﻓـﺘَـــــﻢ➜➜ ﻓَــــــﻘَــــﻂ ﺍَﺯ ﺧِﻴـﻠﯿـــ

☜ﻣَـــــــــــــــﻦْ☞


ﺧـﻮﺩَﻣـــــﻮ ﻧَـــــــﮕِﺮِﻓـﺘَـــــﻢ➜➜

ﻓَــــــﻘَــــﻂ ﺍَﺯ ﺧِﻴـﻠﯿـــــــــــــــــﺎ                                

ﻓــــــﺎﺻِﻟِــــﻪ ﮔِـﺮِﻓــﺘَــــم✘✘✘

★☜تَـــــک پَــــــــــــری☞

⇭یَنـــی قــاطــــی نَشُدَنْ با هَــر...

⇉⇇خَـــــــــــری✘✘✘

⇚مــَــــــنْ⇛ از کسی متنفر نمیشم!!

فَقَـط بیخیالش میشم!....

1380000670953473.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید