لحظه  بروز رسانی 
zahra
سرما زدهسرما زده
zahra

تنهايي را دوست دارم زيرا دروغي در آن نيست. تنهايي را

تنهايي را دوست دارم زيرا دروغي در آن نيست...
تنهايي را دوست دارم زيرا خداوند هم تنهاست...
تنهايي را دوست دارم زيرا بي وفا نيست...
تنهايي را دوست دارم زيرا عشق دروغي در آن نيست...

تنهايي را دوست دارم زيرا تجربه کردم..

تنهايي را دوست دارم زيرا دلهاي شکسته هميشه تنهايند

مشاهده همه ی 2 نظر
zahra
سرما زدهسرما زده
zahra

9f1a025882bf3a6601c0613059291a94-425

مشاهده همه ی 9 نظر
zahra
سرما زدهسرما زده
zahra

1429641501830574.jpg

مشاهده همه ی 6 نظر
zahra
سرما زدهسرما زده
zahra

HM-20135161310994026531381077111.7063.gi

مشاهده همه ی 13 نظر
zahra
سرما زدهسرما زده
zahra

159.gif

thumb_HM-201312226020213470151423333063.

مشاهده همه ی 243 نظر