روی عکس کلیک کنید و عضو شید

بروز رسانی 
لِِِیــــــــــــــــدآ
آروم و عادیآروم و عادی
لِِِیــــــــــــــــدآ

پســر : سـلـام عــزیـــزم، چطــورے؟  دختــر : سـلـام گلـــم، خیـلے بــد

پســر : سـلـام عــزیـــزم، چطــورے؟ 

دختــر : سـلـام گلـــم، خیـلے بــد .. 

پســر : چــرا؟ چے شــده؟ 

دختــر : بـایـد جـدا بشیـــم 

پســر : چـــــــــرا ؟ 

دختــر: یــہ خـانـوادہ اے مـטּ رو پسنــدیــدטּ واســہ پســرشــون، خـانـوادہ منــم راضیــטּ .. 

الـانــم بـایــد ازت تشڪر ڪنــم بخـاطـر همـہ چیــز و بـایــد بــرم خــونـہ 

چــوטּ مـــادر پســرہ اومــدہ میخــواد مــטּ رو ببینــہ... 

پســر : اشڪات رو پــاڪ ڪــטּ...تــا بهتـــر جلــو چشــم بیـــاے... 

چــوטּ مــادرم نمیخــواد عــروسـش رو غمگیــטּ ببینــہ... !!امیــــــــدوارم ایــن روز بـــــــرای همـــه اتفـــــــــــاق بیفتــــــــــه143657665355121.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
لِِِیــــــــــــــــدآ
آروم و عادیآروم و عادی
لِِِیــــــــــــــــدآ

اون مردایـــــــی که با یـــه نــــه گفتنشون میفهمـــــی که دیگــــه نبایــــــد اصـــــرا

اون مردایـــــــی که با یـــه نــــه گفتنشون
میفهمـــــی که دیگــــه نبایــــــد اصـــــرار کنــی
اونــــی که قبل از مهمونــــــی بایــــد لباستـــــو
نشـــــون بــــــدی تا تاییـــــدش کنــــــه
اونـــی که وقتی بهتــــ اخـــــــم میکنه
باید شالتــــــــو بکشـــــی جلــــــــو
اونـــــی که وقتــــــی میخــــــــوای از پیشش بــــری
دست میکشه رو لبتـــــ و میگـــــــــه
کمـــــــرنگ کــــــن اون رژتـــــــو
اونــــــــــی که وقتــــــــی تــوی یه جمعید از بغلتــــ تکـــــــون نمیخــــوره
اونـــــی که تـــــوی سرمــــــــا یـــــــخ میـــــــزنــــــــه 
ولی وایمیسه ســـــــر کوچــــه تا تـــــو بــــری توی خونـــــــــه
اونـــی که اگه بخوای اشتباه کنـــی پیش خـــــودت میگــــــی
اگه بفهمـــــــــه میکشتم
اونی که خنــــــــده و شیطونیــــــــــاش فقط و فقط مــــــــــال خــــــــــودتــــــــه
و اخمش مــــــال بقیــــــــــــه
به این میگــــــــن 
مــــــــــــــــــــــــــرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sojhin
لوسلوس
sojhin

زندگی را به تمامی زندگی کن در دنیا زندگی کن بی

زندگی را به تمامی زندگی کن
 در دنیا زندگی کن بی

زندگی را به تمامی زندگی کن
در دنیا زندگی کن بی آن که جزیی از آن باشی
همچون نیلوفری در آب
زندگی در آب بدون تماس با آب
زندگی به موسیقی نزدیکتر است تا ریاضیات
ریاضیات وابسته به ذهن اند
و زندگی در ضربان قلبت ابراز وجود می کند
زندگی سخت ساده است
خطر کن
وارد بازی شو
چه چیزی از دست می دهی؟
با دست های تهی آمده ایم
وبا دست های تهی خواهیم رفت
نه چیزی نیست که از دست بدهیم
فرصتی بسیار کوتاه به ما داده اند
تا سرزنده باشیم
تا ترانه ای زیبا بخوانیم
و فرصت به پایان خواهد رسید...

مشاهده همه ی 1 نظر
آقا میلاد
عاشقعاشق
آقا میلاد

زیاد خوب نباش … زیاد دم دست هم نباش . زیاد

زیاد خوب نباش …
زیاد دم دست هم نباش ...
زیاد که خوب باشی دل آدم ها را می زنی …
آدم ها این روزها عجیب به خوبی ، به شیرینی ، آلرژی پیدا کرده اند …
زیاد که باشی ، زیادی می شوی …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید