افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
mahta
گرفتارگرفتار
mahta
IMG_20180821_013317_715.jpg

ریشه که داشته باشی
خم میشی؛ ولی نمیشکنی

موفقیت باید ریشه تو باورهات داشته باشه
چیزی مثل یک اعتقاد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahta
گرفتارگرفتار
mahta

از زخم هایی که زندگی بر تنت خراش می اندازد شکایت نکن

بعضی زخم ها را
باید درمان کنی

تا بتونی به راهت ادمه بدی !
ولی .

بعضی زخم ها
باید باقی بمونه

تا هیچ وقت راهت روگم نکنی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahta
گرفتارگرفتار
mahta

دنیایی عجیب اسـت !

براي دروغ هایمان خـــــدا را قسم میخوریم .

اما به حرف راســت که میرسیم مـي شود جـان

تــــــــــو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahta
گرفتارگرفتار
mahta

به یاد داشته باش:
آینده کتابی ست
که امروز می نویسی
پس چیزی بنویس
که فردا از خواندن آن لذت ببری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahta
گرفتارگرفتار
mahta

باران شروع تلخ همه عاشقانه هاست باران برای توست خیابان برای من...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahta
گرفتارگرفتار
mahta

با دلخوری به " خدا " گفتم
درب آرزوهايم راقفل ڪردی
ڪليد را هم پيش خودت نگه داشتی
لبخندی زد و جواب داد
همه عشقم اين است
ڪه به هوای اين ڪليد هم ڪه شده
گاهی به من سر می زنی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahta
گرفتارگرفتار
mahta

جایی که مادر در آن نفس بکشد

هیچ گلدانی خشک نمی شود♥️

‌‎‌‌‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahta
گرفتارگرفتار
mahta

به اندازه ای قـوی باشید
که بتوانید رها کنید،
و به اندازه ای عاقل باشید
که بتوانید برای آنچه
لیاقتش را دارید،
صبر کنید....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahta
گرفتارگرفتار
mahta

باکسی نباش که!
از بی کسی می خواهد باتو باشد
باکسی باش که
ازبین همه می خواهد باتو باشد!

"اعتمــــــاد"
"المثنــــــــی"
"نــــــــدارد"

مشاهده همه ی 2 نظر
mahta
گرفتارگرفتار
mahta

#

قرار نیست در کاری عالی باشید تا آن را شروع کنید..قرار است آن را شروع کنید تا در آن کار عالی شوید...

اعتماد ساختنش سالها طول میکشد ، تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد...

ایستادگی کن تا روشن بمانی ؛شمع های افتاده خاموش می شوند...

دوست بدار کسی را که دوستت دارد حتی اگر غلام درگاهت باشد؛دوست مدار کسی را که دوستت ندارد حتی اگر سلطان قلبت باشد...

هیچ کدام از ما با "ای کاش”، به جایی نرسیده‌ایم...

"زمان” وفاداریه آدما رو ثابت میکنه نه "زبان” ...

همیشه یادمون باشه که نگفته هارو میتونیم بگیم اما گفته هارو نمیتونیم پس بگیریم …

خودبینی، دیدن خود نیست،خودبینی، ندیدن دیگران است...

هیچ آرایشی شخصیت زشت را نمی پوشاند !

آدمـها را به انــدازه لــیاقــت آنها دوست بدار و به انــدازه ظــرفــیت آنها ابراز کــن...

مشاهده همه ی 3 نظر