لحظه  بروز رسانی 
chemist at irost
گرفتارگرفتار
chemist at irost
thumb_HamMihan-20182818915772357641537607292.9338.jpg

تــو برشی از بــارانی ... در قاب پنجــره ام
و تصــویری تا دوردست دلـم ...
سیــنه ام انقدر جا دارد که در ان اه بکشی
و چشـمهایم
در این همهمه فقط تــو را میبینند ...
سوژه بــــــاران اسـت !!
و من و تـــو ادم های بــاران خورده ایی
که خوب میدانیم چگونه چــتر همدیگر گردیم
قبل از انکه غـــم ها خیسمان کنند ...!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
chemist at irost
گرفتارگرفتار
chemist at irost

تسبیح دلم...
با نگهت...
دانه به دانه
صد بار به هم ریخت...
ولی..
باز
تو را خواست...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
chemist at irost
گرفتارگرفتار
chemist at irost
thumb_HamMihan-201828189119328184311537697015.1306.jpg

چگونه میتوانم روحم را
در خودم نگه دارم
تا روح تو را لمس نکند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
chemist at irost
گرفتارگرفتار
chemist at irost
thumb_HamMihan-20182818917802933561541313560.6583.jpg

چشم‌هایش همه‌ آن چیزی را که صدایش نمی‌توانست، به من گفت.
ما هزاران کلمه با هم حرف زدیم؛ بی‌آنکه واژه‌ای گفته باشیم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
chemist at irost
گرفتارگرفتار
chemist at irost

جهان سوم جایی است که ،

مردمش به فکر "آمدن" یه روز
خوب هستند...

نه " آوردنش "....!

"میشل فوکو"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
chemist at irost
گرفتارگرفتار
chemist at irost

مشکل بیشتر مردم این نیست که نمی دانند بلکه این است که آنچه می دانند، درست نیست.

جوش بیلینگز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
chemist at irost
گرفتارگرفتار
chemist at irost
thumb_HamMihan-20182818914734725411537865996.8542.jpg

همه باغ دلم آثار خزان دارد، کو؟
آن که سامان بدهد این همه ویرانی را

حسین منزوی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید