لحظه  بروز رسانی 
اشعار امیرحسین گرمابی
آروم و عادیآروم و عادی
اشعار امیرحسین گرمابی

پشت سر تنهایی ما حرف زیاد است

پشت سر تنهایی ما حرف زیاد است

پشت سر تنهایی ما حرف زیاد است ...

امیرحسین گرمابی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اشعار امیرحسین گرمابی
آروم و عادیآروم و عادی
اشعار امیرحسین گرمابی

دوای درد داره قند لبهات فدای خنده های

دوای درد داره قند لبهات فدای خنده های

دوای درد داره قند لبهات

فدای خنده های ریز رسوات

تو دنیا که شبیه تو کسی نیست

به کی رفتی که اینقدر ناز چشمات ؟

امیرحسین گرمابی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اشعار امیرحسین گرمابی
آروم و عادیآروم و عادی
اشعار امیرحسین گرمابی

قرارم رفته و من بی قرارم از آزادی

قرارم رفته و من بی قرارم از آزادی

قرارم رفته و من بی قرارم

از آزادی خود فکر فرارم

اگر باشی شبیه برج میلاد

نباشی مثل برج زهرمارم

امیرحسین گرمابی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اشعار امیرحسین گرمابی
آروم و عادیآروم و عادی
اشعار امیرحسین گرمابی

نانجیبی به درِ خانه ی مادر آتش افروخته است

نانجیبی به درِ خانه ی مادر آتش افروخته است

نانجیبی به درِ خانه ی مادر آتش افروخته است

چه غلط ها که کسی چشم به ناموس خدا دوخته است ...

امیرحسین گرمابی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اشعار امیرحسین گرمابی
آروم و عادیآروم و عادی
اشعار امیرحسین گرمابی

درک این درد برای هر کسی آسان نیست

درک این درد برای هر کسی آسان نیست

درک این درد برای هر کسی آسان نیست

غم یک فاطمه را فاطمه ها می فهمند

امیرحسین گرمابی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اشعار امیرحسین گرمابی
آروم و عادیآروم و عادی
اشعار امیرحسین گرمابی

ناموس خدا به او وفاداری کرد او گریه

ناموس خدا به او وفاداری کرد او گریه

ناموس خدا به او وفاداری کرد

او گریه و گریه ، گریه و زاری کرد

از چشم خدا و چشم مردم افتاد

روزی که جهان فاطمه آزاری کرد

امیرحسین گرمابی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اشعار امیرحسین گرمابی
آروم و عادیآروم و عادی
اشعار امیرحسین گرمابی

گرمم نمی فهمم که این گرما خیال است

گرمم نمی فهمم که این گرما خیال است

گرمم نمی فهمم که این گرما خیال است

بی تو تمام آرزوهایم محال است

تو رفتی و من مثل آن تیمی شدم که

قلب دفاعش سنگر سید جلال است

امیرحسین گرمابی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اشعار امیرحسین گرمابی
آروم و عادیآروم و عادی
اشعار امیرحسین گرمابی

او جنبه ی یار تک ندارد حتی به

او جنبه ی یار تک ندارد حتی به

او جنبه ی یار تک ندارد

حتی به غریبه شک ندارد

من عاشق او شدم ولی حیف ...

دستِ دلِ ما نمک ندارد

امیرحسین گرمابی

مشاهده همه ی 1 نظر
اشعار امیرحسین گرمابی
آروم و عادیآروم و عادی
اشعار امیرحسین گرمابی

او ماهِ منیر در شبِ گمراهیست سر منشاء

او ماهِ منیر در شبِ گمراهیست سر منشاء

او ماهِ منیر در شبِ گمراهیست

سر منشاء و اعتبار خاطرخواهیست

هر کس که شده عاشق او می داند

در اصل بهشت، قلبِ بهمن ماهیست

امیرحسین گرمابی

مشاهده همه ی 3 نظر
اشعار امیرحسین گرمابی
آروم و عادیآروم و عادی
اشعار امیرحسین گرمابی

به جز من با همه ناسازگار است تماشایش

به جز من با همه ناسازگار است تماشایش

به جز من با همه ناسازگار است

تماشایش تماشای بهار است

در ایران دیدنش جرم کمی نیست

ز بس که چشم هایش صحنه دار است

امیرحسین گرمابی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید