لحظه  بروز رسانی 
✘ zahra✘
شیطونشیطون
✘ zahra✘

عارفی پرسید: دوست را چون دوستش داری نیازش داری؟یا که چون

عارفی پرسید:

دوست را چون دوستش داری نیازش داری؟

یا که چون نیازش داری دوستش داری؟

گفتم:

 چون دارمش بی نیازم ...{-w67-}

مشاهده همه ی 11 نظر
✘ zahra✘
شیطونشیطون
✘ zahra✘

کودکی شش ساله مادرش را بر روی تخت بیمارستان دیدکودکی شش ساله مادرش را بر روی تخت بیمارستان دید و دکترش گفت تا چند وقت دیگر زنده نمی ماند ...
کودک سوال کرد چند وقت دیگر ؟
دکتر گفت پاییز ...
بچه گفت پاییز یعنی چه روز ؟
دکتر گفت وقتیکه برگهای درختان می ریزد ...
بچه خانه آمد و نخ و سوزن برداشت، رفت تا تمام برگ های شهر را به درختان بدوزد ... عجب کودک ... بود

مشاهده همه ی 2 نظر
✘ zahra✘
شیطونشیطون
✘ zahra✘

مدت ها بود که نگاهی از بین غریبه هابرایم آشنا


kojaye%20%5BAloneBoy.com%5D%20nemayesham

مدت ها بود که نگاهی از بین غریبه ها

برایم آشنا نبود

دوباره دلم پرکشید

اما

سرکوبش کردم

و

بی تفاوت از کنار آشنایی که

خیلی وقت بود به غریبه ها سپرده بودم

گذشتم

با نگاهی دنبالم کرد

اما

من نگاهم را فراری دادم


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید