لحظه  بروز رسانی 
zahra
zahra

سلام دوستان راهی برای چاق شدن را میدانید هم صورت هم

سلام دوستان راهی برای چاق شدن را میدانید هم صورت هم بدن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مشاهده همه ی 33 نظر
zahra
zahra

خدایا!  ببخش اگه دنیاتو میفروشم به یه نگاهه عشقم. ببخش که یکیو دارم که برام خدایی میکنه

خدایا


ببخش اگه دنیاتو میفروشم به یه نگاهه عشقم...


ببخش که یکیو دارم که برام خدایی میکنه...


ببخش اگه عشقمو بیشتر از جونی که تو بهم دادی،دوسش دارم...


ببخش اگه بعضی وقتا سرت داد زدم و عشقمو ازت خواستم...


ببخش اگه عاشقانه میپرستمش...


ببخش اگه آرامشم خلاصه میشه تو صداش و بودنش...


خدایا!


ببخش اگه میخوام دنیا نباشه،اگه اونیکه دنیامه نباشه...

مشاهده همه ی 7 نظر
zahra
zahra

اولین بارکه براش اشک ریختم رفتم پیش خدا فریادزدم چرا؟؟؟؟؟؟خدا به

اولین بارکه براش اشک ریختم رفتم پیش خدا فریادزدم چرا؟؟؟؟؟؟

خدا به آرامی گفت:هیسسسسسسس،فرشته ها تازه خوابیدن!

زیرلب پرسیدم پس من چی؟بامهربانی گفت تو واسم عزیزترینی....

بغض کردم وگفتم:فرشته من رفت...خدانگاهم کردوگفت:اذیتش کردی؟؟؟؟؟

بااشک وهق هق گفتم:نمیدونم....خداگفت اومدی دنبالش توی آسمون؟

گفتم:آره،نامردبم قول داده بودبدون من جایی نره!خدالبخندزد....

سرموبالاکردم وگفتم:من بدم یااون؟خداگفت:هیچکدوم......

دادزدمو گفتم:اون بدبودکه تنهام گذاشت،اون بدبودحرصم گرفت گفتم ببرش

به جهنم...خداباتعجب گفت:مطمینی؟بادودلی واشک گفتم نه!!!!

به خداگفتم میشه ببینمش؟خداقبول کرد....ازاین بالاداشتم میدیدمش 

بلنددادزدم وگفتم:آهای همه کسم،من اینجام مگه قرارنبودبدون من جایی نری؟

خداآروم گفت صداتونمیشنوه...به آرامی بابغض گفتم دوسش داشتم پس

چرا رفت؟خداگفت:اگه زندگیتون بهم ربط نداشت هیچوقت سرراهم قرارتون

نمیدادم...لبخندی زدم وگفتم:مواظبش باش خدا،من توروبه خداسپردم

تو منو به کی میسپاری؟؟؟؟؟؟؟؟

مشاهده همه ی 1 نظر
مرتضی
مرتضی

کپی از                 ❀❤ . I live to love Imam


کپی از                 ❀❤ ... I live to love Imam Ali ❤❀

 
  0jkad6u6p97qtsrowd6c.jpg

ﻭﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ "ﻋﻠــﻲ(ﻉ)" ﻏﺮﻳﺐ ﺑﻮﺩ
ﻟﻌﻨﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ
ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ
ﻭﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ "ﺣﺴﻴـــﻦ(ﻉ)" ﻏﺮﻳﺐ ﺑﻮﺩ
ﻟﻌﻨﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ
ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ
ﻭﺍﻱ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻱ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﻬـــﺪﻱ(ﻋﺞ) ﻏﺮﻳﺐ ﺑﻮﺩ
ﻟﻌﻨﺘﻤﺎﻥ ﻣیکنند…

مشاهده همه ی 2 نظر
zahra
zahra

وقتی دستت تو دست عشقته و آروم یه فشار کوچیک به دستت میده

وقتی دستت تو دست عشقته و آروم یه فشار کوچیک به دستت میده ... 

بی تفاوت ازین فشار رد نشیا

داره باهات حرف میزنه

...

میگه دوست داره!

میگه هوات و داره!

میگه حواست به من باشه!

میگه حواسش بهت هس!

میگه تنها نیستیا!

میگه....

تو هم همینجور که دستت تو دستشه

آروم انگشت شصتت و بکش رو انگشتاش...


آره

یه وقتایی بی صدا و بی نگاه حرف بزنین

مشاهده همه ی 4 نظر
zahra
zahra

پسر به دختر : اعتمادتو به من ثابت کن. همان لحظه دختر

پسر به دختر : 

اعتمادتو به من ثابت کن...


همان لحظه دختر خود را عریان و لخت مادر زاد کرد!


دختر به پسر : 

حال تو اعتمادتو به من ثابت کن...


پسر با رویی خندان تمام لباس هایش را تنش کرد!


یادمان باشد وقتی میگوییم تا آخرش هستیم ، 


آخرش بستن کمربندمان نباشد


مشاهده همه ی 6 نظر
zahra
zahra

یادت باشه .وقتی واسه کسی همه کس شدی .اون کس بعد

یادت باشه ...

وقتی واسه کسی همه کس شدی ...

اون کس بعد از تو خیلی بی کسه ... 

یا برای کسی همه کس نشو ....

یا اگه شدی ..

به فکر بی کسی هاش هم باش

مشاهده همه ی 5 نظر