لحظه  بروز رسانی 
زهرا*ارشد*سرای شادی
آروم و عادیآروم و عادی
زهرا*ارشد*سرای شادی

خدایا دستم به آسمانت نمیرسد اما توکه دستت بزمین

خدایا دستم به آسمانت نمیرسد اما توکه دستت بزمین

خدایا
دستم به آسمانت نمیرسد
اما توکه دستت بزمین میرسد
عزت دوستان وعزیزانم را
تاعرش کبریایی خودبلندکن

و عطاکن به آنان
هرآنچه برایشان خیراست
و دلشان را لبریزکن از
شادی ....

***مدیرای خوب و فعالین گروه سرای شادی***

لایک👌لایک👌 لایک👌لایک👌لایک👌 لایک👌 لایک👌 لایک👌 لایک👌 لایک👌 لایک👌 لایک👌 لایک👌 لایک👌 لایک👌 لایک👌 لایک👌 لایک👌لایک👌 لایک👌 لایک 👌لایک 👌لایک👌 لایک👌 لایک👌 لایک 👌به مدیریت عالی تان
ممنونم از تک تک شما و همکاریتون
🌸💐🌸💐🌸💐🌸💐🌸💐🌸💐🌸💐🌸💐🌸💐🌸💐🌸💐🌸💐🌸💐🌸
گلهای زیبا برای قدردانی تقدیم تک تکتون

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 15 نظر
زهرا*ارشد*سرای شادی
آروم و عادیآروم و عادی
زهرا*ارشد*سرای شادی

در این دنیا دو چیز بهترینند: "زندگی کردن"ازسرشوق!

در این دنیا دو چیز بهترینند: "زندگی کردن"ازسرشوق!

در این دنیا دو چیز بهترینند:

"زندگی کردن"ازسرشوق!
و"خندیدن" از تہ دل!

از صمیمـ قلب هردو را برایتان از خـــــداونــــــد مهربان خواســتارمـ

💯🌹👉👥

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 1 نظر
زهرا*ارشد*سرای شادی
آروم و عادیآروم و عادی
زهرا*ارشد*سرای شادی

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ. ﺍﮔﻪ ﺑِﺸﮑﻨﻪ، ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼَﺴﺒﯽ نِمیشه ﺩُﺭﺳﺘﺶ ﮐﺮﺩ،

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ. ﺍﮔﻪ ﺑِﺸﮑﻨﻪ، ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼَﺴﺒﯽ نِمیشه ﺩُﺭﺳﺘﺶ ﮐﺮﺩ،

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺍﮔﻪ ﺑِﺸﮑﻨﻪ، ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼَﺴﺒﯽ نِمیشه ﺩُﺭﺳﺘﺶ ﮐﺮﺩ، مثلِ.. "دل آدما"
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺍﮔﻪ ﺑِﺮﯾﺰﻩ،ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﻧِﻤﯿﺸﻪ جَمعش ﮐﺮﺩ،

ﻣﺜﻞِ... "آبرو"
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺭﻭ ﺍﮔﻪ ﺑُﺨﻮﺭﯼ،ﺑﺎ ﻫﯿﭻ چیزی ﻧِﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑِﺮﯾﺰﯾﺶ ﺑﯿﺮﻭﻥ، مثلِ... "مال بچه یتیم"
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺭﻭ ﺍﻭﻧﺠﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗَﺪﺭﺷﻮ ﻧِﻤﯿﺪﻭﻧﯽ،
مثلِ...."پـــــــدر و مـــــــادر"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺭﻭ ﻧِﻤﯿﺸﻪ ﺗَﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍد، ﻣﺜﻞِ... "گذشته"
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺭﻭ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ پوﻟﯽ ﻧِﻤﯿﺸﻪ ﺧَﺮﯾﺪ، ﻣﺜﻞِ..."ﻣُﺤﺒﺖ"
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ...
ﺭﻭ ﻧَﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺩَﺳﺖ ﺩﺍﺩ، ﻣﺜﻞِ..."دوستِ ﻭﺍﻗِﻌﯽ"
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺭﻭ ﻧِﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺗَﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ،
ﻣﺜﻞِ..."ﺁﺩﻣﺎﯼِ ﭼﺎپلوﺱ ﻭ ﺩﺭﻭﻏﮕو"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﻫَﺰﯾﻨﻪ ﻧﺪﺍﺭﻩ، اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺎﻝ ﻣﯿﺪﻩ،
ﻣﺜﻞِ..."ﺧَﻨﺪﯾﺪن"
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺧﯿﻠﯽ ﮔِﺮﻭﻧﻪ، ﻣﺜﻞِ...."تاوان"
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺧﯿﻠﯽ تَلخه، ﻣﺜﻞِ...."ﺣَﻘﯿﻘﺖ"
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺧﯿﻠﯽ ﺳَﺨﺘﻪ، مثلِ...."ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ"
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺧﯿﻠﯽ ﺯِﺷﺘﻪ، ﻣﺜﻞ..ِ.."ﺧﯿﺎﻧﺖ"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺍَﺭﺯﺷﻪ، ﻣﺜﻞِ...."ﻋِﺸﻖ"
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﺜﻞِ...."ﺍِﺷﺘﺒاه"
یه چیزی..
هَمیشه هَوامون رو داره،

مثلِ...."خــــــــ♡ــــــــدا"

☆♡☆ ‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 3 نظر
زهرا*ارشد*سرای شادی
آروم و عادیآروم و عادی
زهرا*ارشد*سرای شادی

مشکل از جایی شروع شد ؛ که گفتند زن باید

مشکل از جایی شروع شد ؛ که گفتند زن باید

مشکل از جایی شروع شد ؛
که گفتند زن باید خانه دارِ خوبی باشد ،
زن باید قورمه سبزی پزِ قهاری باشد ...
و هیچ کس نگفت ، زن باید زیاد بفهمد ،
زن باید زیاد کتاب بخواند ،
زن باید از سیاست و حقوق ، سر در بیاورد !
هر زن یک کشور است و هیچ کشوری بدونِ آگاهی ، جامعه ی سالمی نخواهد داشت ...
زن مبدا است ...
زن مقصد است ...
زن ، زندگیست ...
زندگیتان را محدود نکنید !!!

☆♡

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 7 نظر
زهرا*ارشد*سرای شادی
آروم و عادیآروم و عادی
زهرا*ارشد*سرای شادی

خوشبختی ات رو خودت باید با دستای خودت بسازی✌️

خوشبختی ات رو خودت باید با دستای خودت بسازی✌️

خوشبختی ات رو خودت
باید با دستای خودت بسازی✌️
در جستجوی اون نباش
چون نیست...
کسی هم قرار نیست برات بیاره
کار خودته!فقط خودت💙😉

گروه سرای شادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زهرا*ارشد*سرای شادی
آروم و عادیآروم و عادی
زهرا*ارشد*سرای شادی

امید به زندگی در یک نگاه😍💋

امید به زندگی در یک نگاه😍💋

امید به زندگی

در یک نگاه😍💋

°•🌸

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 2 نظر
زهرا*ارشد*سرای شادی
آروم و عادیآروم و عادی
زهرا*ارشد*سرای شادی

قلمت را بردار ؛ بنویس از همه خوبیها ، زندگی

قلمت را بردار ؛ بنویس از همه خوبیها ، زندگی

قلمت را بردار ؛
بنویس از همه خوبیها ، زندگی , عشق ، امید
و هر آن چیز که بر روی زمین زیبا است
،
گل مریم ، گل رز؛
بنویس از دل یک عاشق بی تاب وصال،

از تمنا بنویس؛
از دل کوچک یک غنچه که وقت است دگر
باز شود،

از غروبی بنویس که چو یاقوت و شقایق
سرخ است.

بنویس از لبخند؛
از نگاهی بنویس که پر از عشق به هر
سوی جهان می نگرد...

قلمت را بردار ، روی کاغذ بنویس :
زندگی با همه تلخی ها شیرین است ...

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 1 نظر
زهرا*ارشد*سرای شادی
آروم و عادیآروم و عادی
زهرا*ارشد*سرای شادی

چه برانی چه بخوانی چه به اوجم برسانی

چه برانی چه بخوانی چه به اوجم برسانی

چه برانی
چه بخوانی
چه به اوجم برسانی
چه به خاكم بكشانی…
نه من آنم كه برنجم ،
نه تو آنی كه برانی..
نه من آنم كه ز فیض نگهت چشم بپوشم ،
نه تو آنی كه گدا را ننوازی به نگاهی
در اگر باز نگردد…
نروم باز به جایی
پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی...
كس به غیر از تو نخواهم ،
چه بخواهی چه نخواهی... ❤

گروه سرای شادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زهرا*ارشد*سرای شادی
آروم و عادیآروم و عادی
زهرا*ارشد*سرای شادی

هنر رها کردن به موقع را بیاموزیم تا به خود و

هنر رها کردن به موقع را بیاموزیم تا به خود و

هنر رها کردن به موقع را بیاموزیم تا به خود و دیگران لطمه نزنیم. رها نکردن به موقع از وابستگی ناایمن خبر میدهد.

پسرتان را رها کنید اولویت او باید همسرش باشد.
دخترتان را رها کنید اولویت او همسر و زندگی اش هست با شام و ناهار هر روزه او را پیش خود نگه ندارید.
نوه ها شیرین هستند اما آنها را رها کنید قرار نیست نقش فرزندان شما را بازی کنند بگذارید در کنار پدر و مادرشان بزرگ شوند.

کارتان را رها کنید اگر دوست اش ندارید و مدام در کارتان تحقیر می شوید و شما را در محل کار نمی خواهند.

لباس هایی که مدتی ست نمی پوشید را رها کنید و به کسی هدیه بدهید.
کینه خواهر و برادر را رها کنید در شرایط ناگوار آنها به داد شما خواهند رسید.
باورهای غلط را رها کنید تا جایی برای افکار و ایده های خوب باز شود.
کسی را که دوست دارید رها کنید تا آزادانه در کنار شما بماند.

"پرنده زیبا در قفس خواهد مرد"
چسبیدن مدام شما به کسی یا چیزی که دوست اش دارید شما و رابطه تان را از بین خواهد برد.

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 1 نظر