لحظه  بروز رسانی 
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }
آروم و عادیآروم و عادی
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }

آیا ما سزاوار بودیم
تمام خیابان را در باران برویم؛

و در انتهای خیابان،
کسی در انتظار ما نباشد؟!…

https://facenama.com/i/tmp/1491303332812448_large.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }
آروم و عادیآروم و عادی
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }

هرگز هيچ حسرتى در دنيا
اين چنين يك جا جمع نمى شود
كه در اين سه واژه ى كوتاه:
او دوستم ندارد

فردین تورک

https://facenama.com/i/tmp/1491052305937610_large.jpg

مشاهده همه ی 8 نظر
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }
آروم و عادیآروم و عادی
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ؟
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺯخمم ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﻋﻤﯿﻖ ﺷﺪﻩ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﮐﺎﺷﺖ؟
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻏﻤﯿﻨﮕﻢ
ﻭ ﻣﺮﮒ ﮐﺎﺭﯼ نمیﮐﻨﺪ...؟

فردین تورک

https://facenama.com/i/tmp/1491051395963220_large.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }
آروم و عادیآروم و عادی
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }

شاعری با چشم خود می دید جانش می رود

من ولی دیدم که یک بیگانه جانم را گرفت

فردین تورک

https://facenama.com/i/tmp/1491051152238776_large.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }
آروم و عادیآروم و عادی
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }

زنده بودن حرکتی افقی است
(از گهواره تا گور)
و زندگی کردن حرکتی عمودی است،
(از زمین تا آسمان)!

فردین تورکhttps://facenama.com/i/tmp/1491050817945616_large.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }
آروم و عادیآروم و عادی
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }

بهبودی شکست عشق  فرایند دارد با خودتت جنگ نکن

https://facenama.com/i/tmp/1489436857571173_large.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر