لحظه  بروز رسانی 
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }
آروم و عادیآروم و عادی
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }

انگار که یک کوه سفر کرده از این دشت آنقدر که

انگار که یک کوه سفر کرده از این دشت
آنقدر که خالی شده بعد از تو جهانم

https://facenama.com/i/tmp/1491305042925615_large.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }
آروم و عادیآروم و عادی
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }

ما آب را برای گریستن نوشیده ایم

ما آب را
برای گریستن نوشیده ایم...

https://facenama.com/i/tmp/1491305416362761_large.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }
آروم و عادیآروم و عادی
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }

هرگز هيچ حسرتى در دنيا اين چنين يك جا جمع نمى

هرگز هيچ حسرتى در دنيا
اين چنين يك جا جمع نمى شود
كه در اين سه واژه ى كوتاه:
او دوستم ندارد

فردین تورک

https://facenama.com/i/tmp/1491052305937610_large.jpg

مشاهده همه ی 8 نظر
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }
آروم و عادیآروم و عادی
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ؟ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺯخمم ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﻋﻤﯿﻖ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ؟
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺯخمم ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﻋﻤﯿﻖ ﺷﺪﻩ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﮐﺎﺷﺖ؟
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻏﻤﯿﻨﮕﻢ
ﻭ ﻣﺮﮒ ﮐﺎﺭﯼ نمیﮐﻨﺪ...؟

فردین تورک

https://facenama.com/i/tmp/1491051395963220_large.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }
آروم و عادیآروم و عادی
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }

بهبودی شکست عشق  فرایند دارد با خودتت جنگ نکن

بهبودی شکست عشق  فرایند دارد با خودتت جنگ نکن

https://facenama.com/i/tmp/1489436857571173_large.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر