لحظه  بروز رسانی 
ایلیا
آروم و عادیآروم و عادی
ایلیا

‌ دلم را که مرور میکنم تمام آن از


دلم را که مرور میکنم
تمام آن از آن توست
فقط نقطه ای از آن خودم
روی آن نقطه هم
میخ میکوبم
و قاب عکس تو را می آویزم...

نزار_قبانی ‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ایلیا
آروم و عادیآروم و عادی
ایلیا

‌ یکی باید باشد. یکی که آدم را صدا کند

‌ یکی باید باشد...
یکی که آدم را صدا کند
به نام کوچک اش صدا کند
یک جوری که حال آدم را خوب کند
یک‌جوری که هیچ کس دیگر بلد نباشد
یکی باید آدم را بلد باشد ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ایلیا
آروم و عادیآروم و عادی
ایلیا

میان من و تو فاصله یک باران ست

میان من و تو

فاصله یک باران ست

و خیالت که مرا

از پنجره می گیرد

و می برد

قدم زنان تا عشق.

می رسم به تو

با تن پوشی از آغوش

و دست هایی

پر از طراوت اوّلین سلام

گل سرخی

که گلبرگ گلبرگ

در صدای عطرها

هجا می کند تو را.

میان من و تو

فاصله یک باران ست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ایلیا
آروم و عادیآروم و عادی
ایلیا

پنج شنبه را باید چای دم کرد تلفن را کشید

پنج شنبه را باید چای دم کرد
تلفن را کشید ... پرده را بست ،
خاموش و کم نور و مست
روبه روی هم نشست ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ایلیا
آروم و عادیآروم و عادی
ایلیا

و

بوسه ی تو

تفسیرِ غزل های حافظ است

کلبه دوست
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ایلیا
آروم و عادیآروم و عادی
ایلیا

مرا ببوس! بگذار جهان شعر

مرا ببوس!

بگذار جهان

شعر تازه ای بخواند.

کلبه دوست
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ایلیا
آروم و عادیآروم و عادی
ایلیا

هر میوه فصلی دارد،اما گونه های تو

هر میوه فصلی دارد،اما گونه های تو

از اول نوروز تا اسفند شیرین اند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید