ذهنیک
ذهنیک

ذهنیک هنر اوریگامی در ابعاد بسیار کوچک

 لینک
هنر اوریگامی در ابعاد بسیار کوچک

ذهنیک هنر اوریگامی در ابعاد بسیار کوچک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ذهنیک
ذهنیک

این دایره ها مرکز کیهان نام دارند و ساخته ی دست

این دایره ها مرکز کیهان نام دارند

این دایره ها مرکز کیهان نام دارند و ساخته ی دست بشر میباشد و برخی معتقدند تمام انرژیهای کیهانی در این گرداب مانندها با یکدیگر ملاقات میکنند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید