بروز رسانی 
دل حریم خداست...
دل حریم خداست...

خدایا آغوش تو که باشد خواب دیگر بهانه‌ای برای خستگی نیست!

خدایا
آغوش تو که باشد
خواب دیگر بهانه‌ای برای خستگی
نیست!
تپشهای قلبت میشود لالایی کودکانه ام
کنارم بمان...
میخواهم صبح چشمانم در نگاه تو
بیدار شود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
دل حریم خداست...
دل حریم خداست...

کسی که مدام گریه می کند، غم و دردی ندارد. کسی

کسی که مدام گریه می کند،
غم و دردی ندارد.
کسی که مرتب لبخند و خنده به لب هایش دارد
درد هایش بی حد است...
این انسان ها قابل ستایش اند

شما هم لبخند و شادی را به چهره داشته باشید
با روحت سخن بگو،
نه با جسمت...
😊 شادی،
🔰 نشاط،
💠 حقیقت،
❤️ عشق...
همه با هم زندگی سازند.

حقیقت در وجود ما نهفته،
همه چیز بر فکر و اندیشه ما بستگی دارد
کسی منتظر شنیدن دردو مشکلات ما نیست
شاد باشید تا موفقیت و نشاط را به دیگران هدیه دهید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
دل حریم خداست...
دل حریم خداست...

ناپلئون هیل: وقتی با شکست روبرو می شوی آن را به

ناپلئون هیل: وقتی با شکست روبرو می شوی آن را به عنوان نشانه ای بپذیر که نشان می دهد برنامه هایت کامل نبوده اند، سپس از نو برنامه ریزی کن و دوباره به سمت هدفت حرکت کن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
دل حریم خداست...
دل حریم خداست...

باید کاری که شروع کرده‌اید را تمام کنید. باید آنقدر

باید کاری که شروع کرده‌اید را تمام کنید.

باید آنقدر قوی باشید که سختی‌ها در مقابل تلاش شما کم بیاورند.

شک نکنید که هر لحظه که کم بیاورید شکست خورده‌اید.

فراموش نکنید که برای رسیدن به موفقیت باید با سختی‌ها و دشواری‌ها مبارزه‌ کنید و سد‌ها را از مقابل راه‌تان بردارید.

باید مسیر را طی کنید و باید موفق شوید. این شما نیستید که کم می‌آورید، سختی‌ها باید خسته شوند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید