لحظه  بروز رسانی 
zeinab
zeinab
nice

nice

مشاهده همه ی 7 نظر
zeinab
zeinab

بسترم صدف خالی تنهاییست   وتو.  

بسترم صدف خالی تنهاییست   وتو.  

بسترم صدف خالی تنهاییست

 

وتو...

 

چون مروارید

 

گردن آویز کسان دگری

 

هوشنگ ابتهاج


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
zeinab
zeinab

خیال نکن اگر برای کسی تمام شدی امیدی هست خورشید از

خیال نکن اگر برای کسی تمام شدی امیدی هست خورشید از

خیال نکن

اگر برای کسی تمام شدی امیدی هست

خورشید از آنجا که غروب میکند

طلوع نمیکند

افشین یداللهی

مشاهده همه ی 3 نظر
zeinab
zeinab

سخت تو فکر تو سوار اتوبوس شدم 30سنت کرایه دادم واز

سخت تو فکر تو سوار اتوبوس شدم 30سنت کرایه دادم واز

سخت تو فکر تو

سوار اتوبوس شدم

30سنت کرایه دادم

واز راننده دوتا بلیط خواستم

پیش انکه یادم بیاد

تنهاهستم

براتیگان

مشاهده همه ی 2 نظر
zeinab
zeinab

شاید میان این همه نامردی باید شیطان را بستاییم که دروغ

شاید میان این همه نامردی باید شیطان را بستاییم که دروغ

شاید میان این همه
نامردی
باید
شیطان را بستاییم که
دروغ
نگفت: جهنم را به جان خرید
اما
تظاهر
به دوست داشتن
ادم
نکرد!...

مشاهده همه ی 2 نظر
مشاهده همه ی 1 نظر
zeinab
zeinab

  اي ستاره اي كه پيش ديده ي مني! باورت

  اي ستاره اي كه پيش ديده ي مني! باورت

 

اي ستاره اي كه پيش ديده ي مني!
باورت نميشود كه در:زمين
هركجا،به هركه ميرسي
خنجري ميان مشت خود نهفته ست
پشت هر شكوفه ي تبسمي
خار جانگزاي حيله اي شكفته ست!
اي ستاره ماسلام مان بهانه است.
عشق مان دروغ جاودانه است.
درزمين زبان حق بريده اند
حق،زبان تازيانه است.
وان كه باتو صادقانه دردودل كند،
هاي هاي گريه ي شبانه است!

مشاهده همه ی 1 نظر
zeinab
zeinab

و من زن شدم تحملی پایدار. یک دنیا از سیبی گفت

و من زن شدم تحملی پایدار. یک دنیا از سیبی گفت

و من زن شدم
تحملی پایدار...
یک دنیا از سیبی گفت که من چیدم
ولی هیچ کس نگفت...
نشان عشق...
سیب سرخی شد
ک من به ادم دادم...

مشاهده همه ی 1 نظر
zeinab
zeinab

"مرگ، مادر مهربانی است که بچه ی خود را پس از

"مرگ، مادر مهربانی است که بچه ی خود را پس از

"مرگ، مادر مهربانی است که بچه ی خود را پس از یک روز طوفانی در آغوش کشیده، نوازش می کند و می خواباند." (صادق هدایت)

مشاهده همه ی 2 نظر