138885150910311.gif

139022586762361.png

138942251936383.png

138942251937334.gif

139022586763952.png

139022586780933.png

139022586788754.png

138942251938996.gif

1389421070423814.gif
1389421070388812.gif1389421070358110.gif138942107034699.gif138942107032758.gif138942107031897.gif1389421070449817.png

1389421070375311.gif

138942107030596.gif138942107029155.gif13894210702794.gif

138907724149311.gif

138907724154892.gif
138901619920771.gif

138907620475661.gif138901585619941.gif138901454413081.gif138901522523021.gif138942107026363.gif

138942107025792.gif
138942107024191.gif
139047878501071.gif
بروز رسانی 
Nasrin♣♥♥
شادشاد
Nasrin♣♥♥

ما نسلِ مظلومی بودیم . نسلی که در اوج بی

ما نسلِ مظلومی بودیم . نسلی که در اوج بی

ما نسلِ مظلومی بودیم ...
نسلی که در اوج بی انصافیِ زمانه متولد شدیم و از همان کودکی یاد گرفتیم که فقط "درک" کنیم ...
ما حتی رویِ گرفتنِ پولِ توی جیبی از پدرانمان را نداشتیم ...
ما نسلِ حیفی هستیم ...
نسلِ "انقلاب" هایِ نیمه کاره و اعتراض های سرکوب ...
نسلی پر از استعدادهایِ کنجِ خانه ،
و نابغه هایِ محصور ...
نسل ما را نه گذشته ها درک می کنند و نه آینده ها خواهند فهمید ...
آنقدر عجیبیم که خودمان هم در چگونگی اش مانده ایم ...
نسل ما در کودکی هم ، کودکی نکرد ...
نسل سوخته ای ؛
که در اوجِ جوانی ، پیر شد ... !

مشاهده همه ی 1 نظر
Nasrin♣♥♥
شادشاد
Nasrin♣♥♥

برایت آرزوی خوب ترین بهارها ، تابستان ها ، پاییزها و

برایت آرزوی خوب ترین بهارها ، تابستان ها ، پاییزها و

برایت آرزوی خوب ترین بهارها ، تابستان ها ، پاییزها و زمستان ها را دارم ...
آرزو می کنم ، شانه به شانه ی کسی قدم بزنی که از گفتنِ دوستت دارم نمی هراسد و برای اشتیاقِ دلت ، همیشه حرف های تازه دارد ،
کسی که لحن خندیدن و حرف زدنش ؛ حالِ دلت را خوب می کند و برق معجزه آسای نگاهش برای پیر نشدنت کافیست ؛ شبیه آفتابِ داغِ صبح ، برای خستگیِ مزارع گندم ...
آرزو می کنم ثانیه هایت کنار کسی دقیقه شوند که نمودار هیجان زندگی ات را به نقطه های اوج می رساند ،
دقیقه هایت در آغوش کسی ساعت شوند که حضورش تپش های قلب تو را تندتر می کند و نگاهش نفس های مشتاقِ تو را به شماره می اندازد ،
و ساعت هایت با کسی روز و ماه و سال شوند ؛ که تو را بهتر از هرکسی بلد است و ناگفته های تو را از نگاه تو می فهمد ، کسی که همیشه در آستینش برای بیقراریِ تو ؛ بوسه های داغ و قربان صدقه های عمیق و آغوش های ناب دارد ...

آرزو می کنم کنار کسی پاییزهایت را زمستان کنی و زمستان هایت را بهار ؛ که حضورش برای تو انتهای تمامِ حسرت و دردهای جهان باشد ...

مشاهده همه ی 23 نظر
Nasrin♣♥♥
شادشاد
Nasrin♣♥♥

روزگاری درختی بود ، سبزِ سبز . برگ داشت

روزگاری درختی بود ، سبزِ سبز . برگ داشت

روزگاری درختی بود ، سبزِ سبز ...
برگ داشت ، ریشه داشت و در باغ و در کمال سبزی و زیبایی ، برای خودش کسی بود ...
اما او را به زمینِ سیمانی سپردند !
جایی که جای او نبود !
جایی که هیچکس چشم انتظارِ قد کشیدنش نبود !
نه چشمی بود برای تماشای شکوفه های بهار و برگ ریزانِ پاییزِ او ، نه خاکی و نه حتی دستی برای کاشتنش ...
از آغوشِ زمین جدا مانده بود ، سالها ...
و حالا ؛
تکه چوبی شده با ریشه ها و برگ هایی خشک ،
و خاطراتی دور ؛ از رویای پرنده شدن ...
حکایت این است ؛
سبزترین هم که باشی ، اگر جایی که "باید" نباشی ؛ در بهترین حال ، تکه چوب خشکی خواهی بود ؛ برای سوختن ...

مشاهده همه ی 5 نظر
majid
مهربونمهربون
majid

می دانی، یک وقت هایی باید روی یک تکه کاغذ


WWW.HOSSEIN%20PANAHI%20.IR.5.jpg

می دانی، یک وقت هایی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی “تـعطیــل است”

و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت، باید به خودت استراحت بدهی،

دراز بکشی دست هایت را زیر سرت بگذاری به آسمان خیره شوی

و بی خیال ســوت بزنی،

در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند،

آن وقت با خودت بگویـی :بگذار بمانند…

   راســــــتی،

دروغ گـــــفتن را نیــــــــز خـــــــــوب یاد گـــرفتــه ام…!

“حــــال مـــن خـــــــوب اســت” … خــــــوبِ خــــوب...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
majid
مهربونمهربون
majid

شعر اصلی کلاغ و روباه دوران دبستانکلاغــــی به شاخــی شده جای

شعر اصلی کلاغ و روباه دوران دبستان

کلاغــــی به شاخــی شده جای گـــیر -------- به منـــــــــــقار بگرفته قــدری پنیر

یکـــی روبـــهی بــوی طــــعمـه شنــید--------به پیــــش آمـــــــد و مدح او برگزید

بگـــفتا ســـــــــلام ای کلاغ قــــــشنگ--------که آیی مرا در نظر شـــــوخ وشنگ

اگــــر راســـــــتی بـــــــــــود آوای ِتـــو--------به مانـــــند پـــــــــرهای زیبای تــو

در این جـــنگل انــدر ســـــــــــمندر بُدی--------براین مــــرغ ها جـمله سرور بُدی

ز تـــعریفِ روباه شـــــــد زاغ ،شــــــــاد--------ز شــــــــــادی نیاورد خود را به یاد

به آواز کـــــــردن دهــــــــان برگشــــود--------شــــــــکارش بیـــفتاد و روبه ربود

بگفـتا که ای زاغ ایـــن را بـــــــــــــــدان--------که هر کس بُود چرب و شیرین زبان

خـــورد نعمت از دولــتِ آن کــــــــــسی--------که گـــفتِ او گـــــــوشَ دارد بسی

چنان چـــــــون به چــــــربی نطق و بیان--------گــــــرفتم پنیر ِ تــــــــورا از دهان

اثر: ایرج میرزا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
majid
مهربونمهربون
majid

عشق قشنگ است ولی …بچه ها عشق قشنــگ است ولـی سهم

عشق قشنگ است ولی …

بچه ها عشق قشنــگ است ولـی
سهم عاشق دل تنــگ است ولـی

بین معشـــوقه و عاشــــق گه گـاه
زندگی صحنه ی جنــگ است ولـی

دل معشـــــوقه و عاشـــــق با هـم
مثل آیینـــــه و سنــــگ است ولـی

با سیــــاهی و سفیــــــدی ترکیـب
عشق یعنی که دو رنگ است ولی

درد بسیــــار شکســــت عشقـــی
بدتـــــــر از زخم پلنــــگ است ولـی

دوستــــــانم همه تان می دانیــــــد
عشق بی زور تفنـــــگ اسـت ولـی

خودمـــــــانیم بـــــــــدون عشقــــی
کـــــــار دنیا همه لنــــگ است ولـی

بچه ها بـا همــــه ی ایـــــن اوصــاف
بخـــــدا عشق قشنــــگ است ولی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
majid
مهربونمهربون
majid

ای ردیف غزلم ، ورد زبانم ، نفسم حاکم گستره ی

ای ردیف غزلم ، ورد زبانم ، نفسم
حاکم گستره ی فن بیانم ، نفسم

تو چه کردی که دلم این همه خواهانت شد؟
حکم کرده است فقط با تو بمانم نفسم

گوشه ی دنج اتاقم شب شعری برپاست
گرم چندین غزل پر هیجان ام نفسم

بیستون چیست ؟ بگو تا دل البرز بِکن
امتحان کن به گمانم بتوانم نفسم

چه شده راحت من ! این همه ناآرامی؟
غرق تشویش شدی من نگرانم نفسم

بسته ای بار سفر را به کجاها بی من
من که همراه تر از هر چمدانم نفسم

زندگی بی تو اگر مرگ نباشد زجر است
با تو تنظیم شده هر ضربانم نفس

شب سپید است ، کنار تو تنم نورانی ست
با تو خورشید ترین ماه جهانم ! نفسم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید