لحظه  بروز رسانی 
سسلام من امدممم بمنم سر بزنید
خوشتیپخوشتیپ
سسلام من امدممم بمنم سر بزنید

1454682435561205_large.jpg

مشاهده همه ی 10 نظر
سسلام من امدممم بمنم سر بزنید
خوشتیپخوشتیپ
سسلام من امدممم بمنم سر بزنید

1375186900469007_large.gif

1415108283538777_jpg.jpg

1375187132322730_large.gif

1375187304253218_large.gif

مشاهده همه ی 148 نظر
سسلام من امدممم بمنم سر بزنید
خوشتیپخوشتیپ
سسلام من امدممم بمنم سر بزنید

1375186900469007_large.gif1415107314372152_jpg.jpg

1375187132322730_large.gif

1375187304253218_large.gif

مشاهده همه ی 56 نظر
سسلام من امدممم بمنم سر بزنید
خوشتیپخوشتیپ
سسلام من امدممم بمنم سر بزنید

نخونی ضرر کردیدکتری برای خواستگاری دختری رفتولی دختر او را رد

نخونی ضرر کردی

دکتری برای خواستگاری دختری رفت

ولی دختر او را رد کرد و گفت به شرطی قبول میکنم که مامانت به عروسی نیاید آن جوان در کار خود ماند و پیش یکی از اساتید خود رفت و با خجالت چنین گفت: در سن یک سالگی پدرم مرد ومادرم برا اینکه خرج زندگیمان را تامین کند در خونه های مردم رخت و لباس میشست حالا دختری که خیلی دوستش دارم شرط کرده که فقط بدون حضور مادرم حاضر به ازدواج با من است نه فقط این بلکه این گذشته مادرم مرا خجالت زده کرده است به نظرتان چکار کنم استاد به او گفت:از تو خواسته ای دارم به منزل برو و دست مامانت را بشور، فردا به نزد من بیا و بهت میگم چکار کنی و جوان به منزل رفت و اینکار را کرد ولی با حوصله دستای مادرش را در حالی که اشک بر روی گونه هایش سرازیر شده بود انجام داد زیرا اولین بار بود که دستان مامانش درحالی که از شدت شستن لباسهای مردم چروک شده وتماما تاول زده و ترک برداشته اند را دید ، طوری که وقتی آب را روی دستانش میریخت از درد به لرز میفتاد. پس از شستن دستان مادرش نتونست تا فردا صبر کند و همون موقع به استاد خود زنگ زد و گفت: ممنونم که راه درست را بهم نشون دادی من مادرم را به امروزم نمیفروشم چون اون زندگی را برای آینده من تباه کرد هر کس مادرش دوست داره

اینو بازنشر كنه تا همه ببينند التماس دعا

1375187304253218_large.gif


1375187132322730_large.gif

هر.gif

مشاهده همه ی 344 نظر
سسلام من امدممم بمنم سر بزنید
خوشتیپخوشتیپ
سسلام من امدممم بمنم سر بزنید

پیشاپیش تولدم مممممببببااااررررککک خوشحــال میشم طرفدارم شی هدیه

46108116162768832957.gif پیشاپیش تولدم مممممببببااااررررککک 46108116162768832957.gif


31763741124230900101.gif خوشحــال میشم طرفدارم شی 31763741124230900101.gif


07767158357323757433.gif81309731991033169164.gif07767158357323757433.gif


33712631245464835376.gif

هدیه تولدم = طرفداری از من

31763741124230900101.gifمرسییییی از هدیه شما31763741124230900101.gif


33712631245464835376.gif

73531250675229407279.gif

مشاهده همه ی 1922 نظر
سسلام من امدممم بمنم سر بزنید
خوشتیپخوشتیپ
سسلام من امدممم بمنم سر بزنید1375182847852341_large.jpg


1375187304253218_large.gif
1375187132322730_large.gif

22254599031893072358.gif


1375186900469007_large.gif

مشاهده همه ی 394 نظر