لحظه  بروز رسانی 
ᗩᒪᓰ
مریضمریض
ᗩᒪᓰ

تو رفتی حریم حرمت شکسته شد/ هنگام غارت حرم آن هم

تو رفتی حریم حرمت شکسته شد/ هنگام غارت حرم آن هم چه غارتی

طفلی میان خار ها آتش به دامنش/ میسوخت از ضرب آن سیلی لعنتی


عباس اگر نبود اسارت چه سخت بود


ممنونم از حمایت آن چشم غیرتی


18.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید