لحظه  بروز رسانی 
دل ارام
شادشاد
دل ارام
photo_2018-04-16_18-04-05.jpg

آدمها را با رنجهایی
که پشت لبخندهای بیشمارشان
پنهان می کنند
دوست بدارید.....!
عشقی که درد یار را
نبیند و نفهمد و
تاب نیاورد.....
نامش
هرچه که باشد
عشق نیست...

نظرات برای این پست غیر فعال است